Tredje Natur modtager Statens treårige arbejdslegat. Vi bukker ærbødigt og takker for tilliden.

Uddrag fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs begrundelse:

Konstellationen af arkitekterne Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen er ambitionen at skabe en udtryksfuld dialog mellem byen og landskabet. Arkitekterne har en fælles faglig referenceramme og interesse for bæredygtig byudvikling og byens relation til landskabet. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg ser konstellationen af disse to arkitekter som et stærkt partnerskab til at udvikle arkitektoniske modeller for nye typer af bæredygtige landskaber i vores byer.

I Flemming og Oles ansøgning skriver de, at de ønsker at kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur. Denne ambition deler arkitekturudvalget, og udvalget ser derfor meget frem til at følge den arkitektoniske rejse, som Ole og Flemming påbegynder med samarbejdet. Udvalget har store forventninger til arkitektduoens fortsatte arbejde og faglige fællesskab og ser frem til at følge deres bidrag til opfattelsen og skabelsen af byens natur som et brugbart, rekreativt og økologisk landskab.