TREDJE NATUR er prækvalificeret til klima- og energikonkurrencen om Almegårds Kaserne. Vi er med på et team bestående Sahl Arkitekter, Viborg Ingeniørerne, Oluf Jørgensen og Cenergia.

I forlængelse af Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi samt klima- og energistrategi er det besluttet, at forsvarets etablissementer på sigt skal udvikles efter principperne i disse strategier. Forsvarsministeriet har besluttet, at der indledningsvis skal udvikles og implementeres to pilotprojekter – to såkaldte “grønne etablisssementer”. Med afsæt fra erfaringerne fra disse er det hensigten, at konceptet efterfølgende udrulles i forsvaret. Den aktuelle projektkonkurrence omfatter Almegårds Kaserne, der udvalgt som det ene af de to “grønne etablissementer”. Konkurrencen skal understøtte innovative tiltag og samtidig skabe muligheden for et udstillingsvindue for den “grønne” industris formåen indenfor strukturer, bygninger, installationer, processer og adfærd, i en miljørigtig og bæredygtig retning. Formålet er begrænsning af ressourceforbrug, reduktion af CO2- udslip og fremme af bæredygtige løsninger.
Projektkonkurrencen skal via nytænkende master-/helhedsplaner anvise, hvorledes en række konkrete reduktionsmål for ressourceforbrug, CO2-udledning og affald nås samt give bud på spændende, innovative og bæredygtige demonstrationsprojekter til gavn for miljøet, brugerne og for at understøtte grønt erhvervsliv med ny viden.

Læs mere om Grønne Etablissementer.