Blandt 25 kvalificerede ansøgninger er TREDJE NATUR udtaget til konkurrencen om en ny skole i Ørestad Syd. Med på teamet er C.F. Møller Danmark og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Som led i etableringen af et nyt bykvarter i Ørestad Syd, Arenakvarteret, har Københavns Kommune besluttet at etablere en ny, tresporet skole med KKFO og klub, der skal opføres på en grund i Arenakvarteret i Ørestad Syd. Vestamager Skole skal have en idrætsprofil og skal stå klar til overdragelse til brugerne i marts 2018.

Skolen skal sammen med en ny skøjtehal, en daginstitution og en arena, der giver området sit navn, være centrale elementer i det nye byområde i Ørestad Syd. Derudover er projektet fyrtårnsprojekt for bæredygtighed, hvortil der afsat yderligere 3,5 mio. kr., der ventes brugt til et særligt fokus på driftsforhold. Der er på budget 2014 afsat 400,8 mio. kr til etableringe af skolen. I maj 2014 forventes der at blive truffet beslutning om skolens gymnastiksal skal udvides til en idrætshal for hvilken der er to scenarier.

Skolen skal ligge i det nye Arenakvarter mod Byfælleden, der strækker sig fra Kalvebod Fælled mod vest til Kanalpladsen og metroen mod øst. Den er bydelens grønne fællesrum, og er omkranset af bygninger i form af boliger og offentlige funktioner som skolen, arenaen, skøjtehallen og skolens idrætshal. Forskellige sportsrelaterede aktiviteter knytter sig direkte til byfælledens kant, og omkring de store offentlige bygninger dannes naturlige pladser og stier. Masterplanen er udført af Tegnestuen Vandkunsten.

Følgende virksomheder er blevet prækvalificeret:

– C.F. Møller Danmark A/S, TREDJE NATUR og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
– Henning Larsen Architects A/S, MOE A/S og LW planning ApS
– Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S, Espensen Rådgivende Ingeniører A/S, Gade & Mortensen Akustik A/S og BOGL ApS
– Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, Arkitektfirmaet Entasis A/S, – 1:1 Landskab ApS, Lendager Arkitekter ApS, Lyngkilder A/S og Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
– RUBOW A/S, SlothMøller ApS og Marianne Levinsen Landskab ApS