TREDJE NATUR er med i nyt læringsprojekt. Det er den innovative Xplore læremiddelserie, som har valgt at bruge tegnestuens House of Water som case. Serien Xplore På tværs, hvor vores materiale indgår, er orienteret mod de ældre elever i 7-9 klassetrin. Det er selvfølgelig naturfagene der er omdrejningspunktet, med særlig fokus på samarbejde og progression.

Fra forlaget:
Bogen indeholder en intro med læringsmål, en central del med kernestof og henvisninger til elevaktiviteter, samt en outro med opsamling og evaluering.
Læremidlet har fokus på de nye kompetencemål og indeholder undervisningsforløb til de seks fællesfaglige fokusområder, som defineret i Forenklede Fælles Mål:

– Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
– Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
– Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
– Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren
– Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
– Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Læremidlet består af elevbog, elevhæfte, lærerhåndbog og et interaktivt website. Det er en ekstrem glædelig sammenhæng for TREDJE NATUR at indgå i, og vi ønsker forlaget og forfatterne god vind med den spændende udgivelse. Materialet udkommer til efteråret 2015, og vi ser frem til at have den i hænde.

Læs  mere om Xplore-serien
Læs mere om House of Water