TREDJE NATUR er udtaget til projektkonkurrencen om Fremtidens Sølund på team med C.F. Møller, Bascon, Transsolar og Smith Innovation. Samvirkende Boligselskaber (SAB) er ordregiver, og ønsker at opføre et visionært byggeri med stor arkitektonisk værdi. Et byggeri der kan sætte ny standard for fremtidige plejecentre, daginstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber. En bebyggelse hvor arkitekturen danner rammen om et godt og trygt hjem for beboerne, en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne og samtidig yder et livgivende bidrag til bykvarteret.

Udgangspunktet for projektkonkurrencen er nyopførelse af en bebyggelse på ca. 37.895 m2, der rummer et velfærdsteknologisk modelplejecenter, en daginstitution, ungdomsboliger, seniorbofællesskab, erhvervsarealer samt parkering.

Ordregiver har modtaget 22 ansøgninger om prækvalifikation og der er i alt valgt 5 teams ud:

  • C.F. Møller Danmark A/S, Tredje Natur ApS, Bascon A/S, Transsolar Energietechnik GmbH, Smith Innovation
  • Henning Larsen Architects A/S, Entasis A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen A/S
  • Arkitema K/S, Alectia A/S
  • schmidt hammer lassen architects K/S, Mangor & Nagel, Kristine Jensens, Balslev A/S, Lyngkilde
  • KANT arkitekter A/S, AART architects A/S, Grontmij A/S, SLA A/S


INTEGRATION, SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB
Sølund ligger unikt placeret midt i et både rekreativt og livligt lokalområde på Nørrebro. Visionen er at skabe en bebyggelse, der bliver en integreret del af et levende og attraktivt bykvarteret. For at understøtte dette tænkes en stor del af bebyggelsens fællesarealer samt en række mikrobutikker placeret i gadeplan.

Fremtidens Sølund skal afsæt i de omkringliggende bebyggelsesstrukturer, men i en nutidig og mere åben fortolkning, hvor plejecenter, daginstitution, ungdomsboliger og seniorbofællesskab er placeret i et bygningsmæssigt samspil. Med respekt for beboernes behov for privathed og tryghed er det visionen, at der skabes mulighed for, at Fremtidens Sølund bygningsmæssigt åbner sig op for det omkringliggende samfund og understøtter muligheden for social og aktivitetsmæssig integration, samhørighed og fællesskab.

2015-2022
Det forventes, at projektkonkurrencen gennemføres i efteråret 2015, således at de udvalgte konkurrencedeltagere afgiver konkurrenceforslag i december 2015.  Selve opførelsen gennemføres i to etaper med opstart ultimo 2018 og aflevering medio 2022. Projektet skal realiseres under overholdelse af reglerne for alment boligbyggeri og har en budgetteret anlægsramme på ca. 800 mio dkk inkl. moms. Ordregiver forventer at indgå totalrådgivningsaftale med vinderen af projektkonkurrencen.

Projektet gennemføres med SAB (Samvirkende Boligselskaber) som formel bygherre og ordregiver, dog således at det forventes, at Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) bliver endelig lejer af plejecenterets servicearealer, og således, at der forventes at blive indgået særskilt aftale om leje af boliger til unge med ASF i samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF). Desuden forventes det, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) bliver endelig bruger og ejer af de offentlige parkeringspladser og at Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) bliver endelig bruger og ejer af daginstitutionen.