TREDJE NATUR er udtaget til konkurrencen om Kronløbsøencentralt i Nordhavnen. By & Havn har foretaget en samlet vurdering af i alt 21 indkomne ansøgninger og har valgt at prækvalificere 5 ansøgerteams til projektkonkurrencen som forventes, at blive skudt i gang i midten af marts.

Sammen med Arup, der er teamets totalrådgiver, og AART architects, skal teamet give bud på, hvordan den kommende ø kan disponeres til et nyt spektakulært bykvarter med særlig identitet.

OM KRONLØBSØEN
Kronløbsøen vil få et areal på 9.500 m2 og skal placeres mellem Fortkaj i Århusgadekvarteret og Sundkaj på Sundmole. Øen skal udgøres af en boligbebyggelse på 25.000 m2, og opføres på et parkeringsanlæg med plads til ca. 1.000 p-pladser, der ligger under vand. Byggeriet forventes færdigt medio 2020.

Konkurrenceområde
TEAMETS MOTIVATION

Teamets ambition er at gøre Kronløbsøen til det mest levende, tilgængelige og rekreative område i Københavns Havn. Opgaven er en enestående mulighed for at planlægge et by- og boligområde for et nutidigt og oplevelsesrigt bykvarter, med særligt fokus på havnens blå og rekreative potentialer. Vi ønsker at skabe en særlig oplevelsesrig fortælling, der højner Kronløbsøen og Nordhavns bo- og attraktionsværdi gennem rekreative fællesskaber og sanselige naturværdier.

Læs mere hos By & Havn.