Ny holistisk vision for et tæt og bæredygtigt centrum i Gustavsberg. TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll gennemført et parallelopdrag om udviklingen af Gustavsberg i Sverige. Opdraget danner grundlag for byudviklingen af havneområdet og centrale dele af Gustavsberg og skaber tæt bæredygtig by med udgangspunkt i områdets glemte natur.

Luftfoto
Värmdö Kommune har nu gennemført sit parallelopdrag på udviklingen af det centrale Gustavsberg med fire rådgiverhold. Tredje Natur, C.F. Møller og Rambøll står som et af fire forslag til, hvordan byen kan udvikles forankret i en række centrale nøglestrategier, som skal gøre Gustavsberg mere attraktiv, både for beboere, men også for besøgende.
Fra Stadsparken
NATURBYEN
Centrum af Gustavsberg ligger i en dal, som er omkranset af fire granitbjerge og beskyttede økosystemer. Samtidig har området to tilstødendevandområder i Farstaviken og Ösbyträsk.Forbindelsen til disse genetableres for at skabe en by i tæt forbindelse med naturen, hvor naturen i det daglige trækkes ind i centrum.

– Vi foreslår, at Gustavsberg respekterer den enestående natur omkring centrum, og at det nye bycentrum bygges tæt op omkring en grøn nervestreng, hvor bynatur, regnvand og borgerinitiativer blandes sammen i en ny fortælling. På den måde kobles beboernes hverdagsliv direkte med naturen, fællesskabet og de store rekreative potentialer, som regionen byder på, siger Flemming Rafn Thomsen, partner i Tredje Natur.

Gustavsberg har en langvarig og stærk byggetradition og kulturhistorie, som forslaget respekterer. Det nye centrum skal komplimentere en række af de eksisterende bygningsperler i området, som har rødder i den svenske funktionalismes guldalder.
Naturbyen
BORGERNE INVOLVERES
Lokationen for parallelopdraget består af et område med potentielt 300.000 m² ny byudvikling med boliger, detailhandel, erhverv og rekreative funktioner. Forslaget fra Tredje Natur, C.F. Møller og  arbejder med at nytænke byens centrum rekreativt, skabe attraktive og unikke levevilkår og bokvaliteter.

For at sikre, at forslagene i parallelopdraget rammer plet på lokalbefolkningen, gennemførte Värmdö Kommune sammen med de deltagende teams en medborgerdialog 4. juni.

– Man må rose Värmdö Kommune for deres håndtering af processen og deres inddragelse af borgerne. Det er fantastisk at få lov til at præsentere vores ideer for byens medborgere og politikere, og det er særligt positivt at få så meget god respons fra både ældre og yngre deltagere, siger Mårten Leringe, partner i C.F. Møller.

Medborgerdialogen var med til at danne grobund for en del af den politiske høring om udviklingen af Gustavsberg med udgangspunkt i parallelopdragene, som fandt sted 6. juni. Kommunen sætter nu gang i en handlingsplan for det fortsatte arbejde, som kommer til efteråret.

De øvrige deltagere parallelopdraget er Kod Arkitekter /Landskapslaget, Mandaworks/Adept og White Arkitekter.

Læs mere hos Värmdö Kommune.