Aalborg Byråd godkendte den 23. januar 2017 endeligt lokalplanen og et kommuneplantillæg for TREDJE NATURs forslag til karréen vest for kulturhuset Nordkraft. I 2013 købte ejendomsinvestor Bill Nielsen ejendommen på Østerbro 7 af Aalborg Kommune. Nu er en lokalplan for det 11.280 kvm store areal endeligt godkendt, og der kan sættes gang i omdannelse samt nedrivning og nybyggeri i karréen.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 byggefelter, hvor der på Bill Nielsens grund ud mod Nyhavnsgade kan opføres 5.000 kvm boliger i 5,5 etager, mens det eksisterende byggeri nedrives. Der kan indrettes 40 lejligheder fordelt på 34 3-værelses lejligheder og 6 4-værelses lejligheder på baggrund af skitser udarbejdet af Tredje Natur, som også har skitseret, hvordan gårdrummet kan indrettes som grøn byoase.

Bygningen ligger meget attraktivt mellem flere af Aalborgs koryfære kulturbyggerier, ny arkitektskole og kulturhistoriske perler tæt ved bymidte og havn. Bygningen har med sin sydvendte orientering generøst adgang til direkte sollys, som i forbindelse med terrasserne kan udnyttes til passiv solvarme og naturlig regulering af lejlighedernes klima i form af grønne facader.

Mariann Nørgaard, byrådsmedlem for Venstre og næstformand i By- og Landskabsudvalget, giver udtryk for, at der vil blive skabt bedre sammenhæng mellem Musikhuskvarteret og Aalborg Midtby. Samtidig fremhæver hun en illustration i lokalplanen, som Tredje Natur har udarbejdet. Illustrationen viser, hvordan nybyggeriet i Nyhavnsgade kan komme til at se ud.

– Hvis den illustration kommer til at danne grundlag for nybyggeriet, så bliver det rigtigt flot i Nyhavnsgade, sagde hun.

FRT 2017.01.26 Courtyard
Ud over boliger kan der i følge lokalplanen etableres restaurant, hotel, klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, undervisning, institutioner, værksteder og mindre butikker. Området ligger for enden af gågaden Nørregade og tæt på Friis Shoppingcenter, hvor Magasin investerer 100 millioner kr. i 7.500 kvm lokaler, der skal huse stormagasinet.

– Jeg synes personligt, at det er en rigtig god lokalplan, der skaber nogle gode udviklingsmuligheder for området samtidig med, at man i høj grad tager hensyn til den historiske værdi, der er ved nogle af bygningerne. Som noget meget positivt ved lokalplanen vil jeg fremhæve muligheden for at binde hele området med Nordkraft og Musikkens Hus sammen med gågaden og Friis-arealet, sagde Rose Sloth Hansen, medlem af byrådet for Socialdemokratiet og medlem af By- og Landskabsudvalget.

Aftenstemning
Lokalplanen fastslår, at bebyggelsen mod Nyhavnsgade skal opføres i et “moderne formsprog, der skal spille sammen med de nye og moderne bebyggelser på havnefronten”. Derudover skal den “leve op til en høj arkitektonisk standard og skal tilpasses den moderne arkitektur i området”.