Luft under vingerne til Tredje Naturs nye researchplatformNy erhvervs-ph.d. kickstarter Tredje Naturs nye researchplatform, der skal styrke udveksling mellem praksis og forskning.

Efter 5 år med stor aktivitet på tegnestuen ser Tredje Natur et stort uudnyttet potentiale i at bygge bro mellem praksis og forskning. Den nye platform får navnet Tredje Natur Research, og skal være en forskningsbaseret gren af Tredje Natur, som kan agere både uafhængigt og parallelt med tegnestuens aktiviteter.

Tredje Natur stiller med en strategisk samarbejdsaftale Boris Broman Jensen i front som leder af afdelingen. Boris har senest markeret sig som kurator af Venedig Biennalens danske udstilling ’Art of Many’, der åbner i Aalborg 9. februar. Han har en højaktuel profil i forhold til byernes grønne omstilling med sin baggrund som seniorforsker, debatskaber og kurator i feltet.

Meget af den arkitekturforskning der produceres i Danmark når ikke ud til byggebranchen, fordi de forskningsbærende institutioner ikke har tilstrækkeligt fokus på anvendelsesaspektet, og fordi byggebranchen ikke i tilstrækkelig grad har formået at bygge bro til den akademiske verden. Jeg har længe arbejdet på, at etablere den forbindelse, og jeg glæder mig til at udvikle ny viden, som gør en forskel i praksis. Den strategiske alliance med Tredje Natur ligger lige til højrebenet! Tegnestuen er på forkant med den bæredygtige dagsorden, som jeg mener ligger alt for underdrejet herhjemme,” siger Boris Brorman Jensen.

Tredje Natur Research skal mobilisere nye leads og samarbejder, der kan levere ind til de fysiske projekter igennem samarbejder med branchens aktører, fonde og universiteter. Aktiviteterne skal koncentreres indenfor forskning, analyse, udvikling af nye redskaber, vidensdeling og debat. Boris Broman Jensen og Tredje Natur forventer en toårig etableringsperiode før den nye research platform er kommercielt selvbærende.

Phd Kick off
Byens Natur
TREDJE NATUR har netop i samarbejde med Rambøll og Roskilde Universitet fået bevilget et stipendium til en erhvervs-ph.d. fra Innovationsfonden. Projektet drives af Signe Filskov, der med arbejdstitlen ’Byens natur’, har til formål at undersøge hvordan natur opfattes og behandles i forskellige typer af bymiljøer, i forskellige faser af planlægning og design samt af brugerne. Forskningsprojektet vil fokusere på potentialer og barrierer for udvikling af byens kredsløb forstået som urbane økosystemer i multifunktionelle byrum.

”Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med projektet om bynatur, som jeg både fagligt og personligt brænder helt vildt for. Bynatur er som fænomen ikke kun et udtryk for kulturens forhold til naturen, men også et af de vigtigste temaer i byplanlægningen i dag. Hvis vi for alvor ønsker at skabe bære- og levedygtige byer, må vi genfinde respekten og forståelsen for naturens systemer, tjenester og udtryk,” siger Signe Filskov.

Projektpartnerne ser stort potentiale i at gøre de naturlige økosystemer og biodiversitet i byen til et centralt emne for udvikling af fremtidens bæredygtige byer. I lyset af FN’s bæredygtighedsmål er det klart, at byerne skal tage mere hensyn til deres grundlæggende afhængighed af naturen for at opretholde bl.a. trivsel, sundhed, uddannelse, klimatilpasning og tilgang af naturressourcer.

I Signe Filskovs projekt vil der blive undersøgt cases til at belyse både planlægnings- og designprocessen samt den offentlige borgerinddragelse. Projektet er tværfagligt og trækker på referencer inden for både byplanlægning, biologi, arkitektur og samfundsvidenskab.

Planetperspektiv
Med ph.d. og researchplatform skærper Tredje Natur profilen som formålsbaseret virksomhed, der arbejder målrettet med antropocæne problemstillinger og potentialer.

Det er vigtigt at vi er offensive ift. det globale natur- og planetperspektiv vi forfølger igennem tegnestuens projekter. Vi oplever en international anerkendelse af, at vores hybride mindset og tradition for tværdisciplinaritet kan vise vejen frem for byerne. Anvendelsesorienteret research kommer til at spille en stor rolle i at fremskynde udviklingen,” siger Flemming Rafn Thomsen, der er partner i Tredje Natur.

I december stod tegnestuen i spidsen for en master class i New Orleans med fokus på vandkredsløb, mobilitet og omstilling, og er travlt i gang med projekteringen af flere flagskibsprojekter, bl.a. det store klimaprojekt i Enghaveparken, landets største generationshus Sølund og Urbanplanens fase 2, samt Klimaflisen, der er en nytænkende bykomponent til håndtering af regnvand. Med investeringerne i Tredje Natur Research håber ledelsen at udvide tegnestuens forretningsområder yderligere og skabe projekter, der har større værdi for byens brugere og fodaftryk.

Kontakt
Boris Brorman Jensen bbj@tredjenatur.dk / +45 2147 2981
Signe Filskov sifi@tredjenatur.dk / +45 5161 2639
Flemming Rafn Thomsen frt@tredjenatur.dk / +45 4093 4309