TREDJE NATUR søger skarpe praktikanter til efterårssemesteret. Vi er en ambitiøs tegnestue med noget på hjerte, der hylder faglig nytænkning og tværfagligt samarbejde. Vi søger arkitektur-, landskabs- og konstruktørpraktikanter, der vil gå på opdagelse i territoriet mellem bygning og landskab og mellem det naturlige og det menneskeskabte sammen med os.

OM PRAKTIKSTILLINGEN
Som praktikant hos TREDJE NATUR vil du indgå i et projekteam på lige fod med engagerede og kompetente kolleger, hvor tværfaglighed er i højsædet og der i fællesskab formuleres nye hybride løsninger til fremtidens by. Aktuelt arbejder vi med en række spændende opgaver som Enghaveparken, Spidsen på Redmolen, Klimaflisen, Flyvestation Værløse, Fremtidens Sølund, Firskovvejområdet, Urbanplanen, Bryggens Bastion m.fl. Projekternes alsidige profil giver mulighed for at arbejde over et bredt fagligt spektrum af byer, bygninger, landskaber, hybrider og infrastruktur.

Vi vil meget gerne se ansøgninger fra engagerede, proaktive og positive mennesker, der vil være med til at udvikle sammenhængen imellem bygninger og biologi. Vi ser gerne, at du:

  • Besidder gode fremstillings- og formidlingsevner, der griber arkitektoniske koncepter og idéer
  • Kan udvikle skitse- og præsentationsmodeller
  • Udviser engagement og vilje til at udvikle din faglighed
  • Arbejder hjemmevant i Adobe InDesign, CAD, Rhino og har kendskab til Vray og Grasshopper
  • For konstruktørpraktikanter vægtes godt kendskab til Revit og BIM projektering

DET PRAKTISKE
Praktikperioden vil være på 6 måneder med start august/september 2017, med mulighed for forlængelse.
Praktikken vil være reguleret af en praktikaftale, hvor dine ønsker og mål kommer til at være vejledende for arbejdsopgaver under dit ophold.
Send din portfolio og CV til internship@tredjenatur.dk – (maks. 8mb).
Ansøgningfrist er 25. juni, men send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi ansætter løbende.

Office atmosphereDEN TREDJE VEJ
TREDJE NATUR handler om, at byen og naturen længe har kæmpet en ulige kamp mod hinanden og at vor tids største udfordringer med befolkningstilvækst, mobilitet og klimaændringer kun kan løses, hvis vi evner at finde en tredje vej, hvor planetens ressourcer og vores forbrug hænger bedre sammen. Byer, bygninger og natur er i vores øjne derfor ikke hinandens modsætninger, men snarere forudsætninger for at kunne skabe projekter der bidrager til en nødvending omstilling.

TREDJE NATUR udvikler derfor projekter der bymæssigt, arkitektonisk og landskabeligt udvikles, så de enkelte dele af et byggeri beriger hinanden og samlet bidrager til en stærk og bæredygtig helhed. Det gør vi fordi vi ved, at den største værdi kun kan opnås når arkitektur, klima og ressourcer tænkes i sammenhæng. Kort sagt laver vi projekter der er tilpasset det levende – og ikke omvendt.