Chora Connection Fonden, som har til formål at fremme bæredygtighed i Danmark, har fået ny stærk bestyrelse med bl.a. TREDJE NATURs stiftende partner, Flemming Rafn Thomsen om bord.

Den nye bestyrelse har ved sit første møde besluttet, at Chora Connection Fonden fremover præsentere sig som CHORA 2030. Det gøres for stærkere at signalere, at omdrejningspunktet for fondens arbejde med bæredygtighed bliver FN’s 17 verdensmål, som skal være nået i år 2030. CHORA 2030 vil fortsat have fokus på partnerskaber og de grundlæggende værdier og principper i Verdensmålene.

CHORA 2030’s nye bestyrelse består af 6 fremtrædende profiler med viden og faglighed relateret til bæredygtig samfundsudvikling:

  • Kirsten Brosbøl (fhv. Miljøminister, MF), bestyrelsesformand, nyt medlem
  • Steen Hildebrandt (Professor Emeritus og forfatter), næstformand
  • Bo Rasmussen (Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune), nyt medlem
  • Flemming Rafn Thomsen (Medstifter af Tredje Natur), nyt medlem
  • Birgitte Escherich (Kostkompagniet)
  • Karen Blincoe (tidl. Direktør Chora Connection)

TREDJE NATUR ser frem til det spændende og vigtige arbejde i bestyrelsen, som skal være med til at skubbe Danmark i den rigtige retning i henhold til både Verdensmål og Parisaftale.