TREDJE NATUR søger en Head of Business Development and Communication som vil være med til at videreudvikle tegnestuens forretning og agenda i DK og i udlandet.

Aktuelt beskæftiger tegnestuen sig med en lang række markante opgaver for private og offentlige bygherrer. På baggrund af den stigende interesse for tegnestuens arbejde og tilgang på flere markeder – herunder Norge, Holland, England og Japan – søger vi derfor en Head of Business Development and Communication, der har en grundlæggende interesse for kommunikation og en veludviklet sans for forretningsudvikling i bygge- og ejendomsbranchen. En engageret person som gerne tager ansvar – som stortrives med en hverdag med skiftende arbejdsopgaver – og som har lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling af tegnestuen, i et tæt samarbejde med ledelsen.

Som Head of Business Development and Communication vil du få ansvar for forretningsudvikling og kommunikation. Stillingen vil bestå af implementering af en forretningsstrategi, koordinering og teamdannelse i forbindelse med prækvalifikationer og tilbud, samt løbende presse- og kommunikationsarbejder i forbindelse med udvikling af tegnestuens agenda. Hvis det er lige netop dig og har din interesse, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning.

JOBBESKRIVELSE

 • Udarbejde og koordinere prækvalifikationsansøgninger til offentlige udbud, tilbud osv. Både nationalt og internationalt.
 • Sammensætte teams til projektansøgninger
 • Udvikling og vedligeholdelse af relationer i henhold til bygherrer og samarbejdspartnere
 • Have fingeren på pulsen og være opsøgende i forbindelse med kommende projekter
 • Løbende opdatering af CV’er og referencer, samt andet projektmateriale
 • Videreudvikle TREDJE NATURs pressestrategi samt implementere denne
 • Løbende kommunikationsarbejde og implementering i henhold til presse, hjemmeside og SoMe
 • Løbende sparring og koordinering med ledelsen, med fokus på at styrke TREDJE NATURs profil og forretning

KVALIFIKATIONER

 • Du har en kandidat i Arkitektur, Kommunikation, Business el.lign.
 • Du har allerede erfaring fra lignende stillinger.
 • Du kender til branchen og har interesse for arkitektur, kommunikation og forretningsudvikling
 • Du har erfaring med udarbejdelse af ansøgninger til prækvalifikationer
 • Du tager gerne ansvar, kan planlægge dit arbejde og uddelegerer gerne om nødvendigt
 • Du kan tænke strategisk og implementere en strategi for forretningen
 • Du er en stærk formidler og er god til at formulere dig på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt
 • Du har flair for grafisk design og er erfaren bruger af Office- og Adobe-pakken

VILKÅR

Der er tale om en fuldtidsstilling og lønforholdene forhandles på baggrund af kvalifikationer og erfaring.

Stillingen ønskes besat i løbet af de næste par måneder.

Ansøgninger behandles løbende og samtaler afholdes ligeledes løbende.

Alle henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til de gældende GPDR-regler.


ANSØGNINGSFRIST

Den endelige ansøgningsfrist er den 23. marts 2021.

Ansøgningen skal sendes til CEO Malene Krüger: mk@tredjenatur.dk og mærk gerne ansøgning med ”Head of Business Development and Communication” i emnefeltet

KONTAKPERSONER

Malene Krüger, direktør
mk@tredjenatur.dk
+45 28290279

Ole Schrøder, partner
os@tredjenatur.dk
+45 25104460


TREDJE NATUR

Heimdalsgade 35
2200 København N
www.tredjenatur.dk

TREDJE NATUR er et arkitektkontor med stærke kompetencer indenfor bæredygtig byplanlægning, arkitektur og landskab. TREDJE NATUR blev i 2012 dannet af Flemming Rafn og Ole Schrøder, ud fra et ønske om at skabe en anden form for rådgivning, der afspejler et stigende behov for at sammentænke bymæssige, arkitektoniske og landskabelige delelementer til en mere bæredygtighed helhed. Behovet for den mere holistiske rådgivning kommer af vor tids største megatrends som befolkningstilvækst, grøn mobilitet og klimaforandringer. De skaber store bymæssige udfordringer, som kun kan løses, hvis vi evner at finde en tredje vej, hvor planetens ressourcer og forbrug hænger sammen. Byen som vi kender den, findes ikke længere, så for at kunne skabe projekter, der reelt bidrager til den nødvendige grønne omstilling, må vi derfor udvikle vores branche samt bygninger og landskaber, så de ikke udgør hinandens modsætninger, men snarere forudsætninger.