Tredje Natur

BY + LAND = BLAND!


Hvorledes skabes der et vækstlag for uforløste potentialer i nutidens byer og landskab? Hvordan etableres et kritisk rum for reflektion og handling, der hverken peger eller løfter fingre, men omvendt heller ikke lægger sig fladt ned for at udbrede budskabet om den nye by?

Tredje Natur sætter fokus på historie, nutid og tendenser i byens udvikling og indkredser spørgsmålet om, hvor dansk arkitektur er i dag – og ikke mindst hvordan vi kommer videre. Vi bidrager med projekter og værktøjer til den debat, der tager udgangspunkt i de samfundsmæssige processer, der har formgivet byen. Vi dvæler ikke blot ved det enkelte værk, men fokuserer også på de før-arkitektoniske mekanismer og processer. For os handler byers udvikling om de juridiske, tekniske, økonomiske, politiske, demokratiske, sociologiske, geologiske, klimatiske, biologiske, bureaukratiske, geografiske processer som arkitekturen er et direkte produkt af. Og det handler i stigende grad om at udvikle arkitekturens kunstneriske vitalitet, således den ikke reduceres til problemknuser, men tilfører byen reelt nye typer oplevelser, viden, sensualitet og virkegrad.