Flemming Rafn Thomsen er medejer og partner i tegnestuen og ansvarlig for den kunstneriske udvikling af tegnestuens agenda By + Land = Bland! Flemming er fascineret af den kraft og det potentiale, som den menneskeskabte natur genererer, og vil kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur. Naturen og byen skal lære af hinanden, hvor menneske, arkitektur og natur indgår i en symbiose, centreret om et sanseligt og meningsfyldt hverdagsliv i byen. Flemming er optaget af byens transparens, altså en tydeliggørelse af, hvordan de urbane kredsløb fungerer, således brugerne kan træffe informerede og bæredygtige valg i dagligdagen.

Flemming har i 7 år været ansat hos tegnestuen SLA, og har haft status som kontorets designansvarlig. Her har han medvirket til at vinde store projektopgaver, blandt andre udbyggelsen af Herlev Hospital, nyt hoveddomicil til Novo Nordisk og udbyggelsen af Panum Instituttet på Blegdamsvej. Andre projekter tæller debatprojektet Metropolparken og ankomstområdet til COP15.

Flemming tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 2006 ved Claus Peder Pedersen og Cort Ross Dinesen.  I årene 2004-08 har han deltaget i deres årlige kunstneriske udviklingsarbejde i marts måned på øen Hydra, der i 2010 foreløbigt kulminerede i publikationen Kartografi, morfologi, topografi og udstilling under samme navn på Dansk Arkitektur Center.

[Foto af Hans H Bærholm]