Ole Schrøder er medejer og partner i tegnestuen og ansvarlig for den strategiske udvikling af nye modeller for nye typer af såvel grønne som blå bæredygtige byer, bygninger og byrum. Ole har har en stærk forankring i og ballast fra internationale og toneangivende tegnestuer, hvor han har udfordret gængse konventioner, skabt dialog, sammenhæng og intense kontraster i udviklingen af landskabets logikker og byens pragmatiske sider. Ole´s force er at udvikle komplekse bygnings, planlægnings- og byrumsopgaver, facilitere brugerprocesser og nuancere problemstillinger i udviklingen af tegnestuens projekter.

Ole har i 7 år været ansat hos tegnestuen BIG, og det tidligere PLOT. Her har Ole faciliteret adskillige projekter, som Batteriet på Amager, Gammel Hellerup Gymnasium og IBA Metrozonen i Hamburg, samt alle større planlægningsopgaver.

Oles afgangsprojekt Avedøre Holme – Den 3. natur blev udvalgt af arkitekturmagasinet FORUM til at repræsentere de 20 bedste afgangsprojekter i Norden. Efterfølgende blev projektets særlige problemfelt i 2005 belyst via et arbejdslegat fra Kunstfonden til videreudvikling af værktøjer og strategier med fokus på postindustrielle områder i DK.

Ole har afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole med Cort Ross Dinesen som vejleder. Under sit studieforløb har Ole blandt andre arbejdet hos MVRDV i Rotterdam på projekter som vinderforslaget til Bjørvika Barcode i Oslo, Gemini Residences i København og byudviklingsstrategier for Gronningen m.fl.

Aktivt medlem af Byggesocietetet, Københavnudvalget.

[Foto af Hans H Bærholm]