OM TREDJE NATUR

DEN TREDJE VEJ

TREDJE NATUR handler om, at byen og naturen længe har kæmpet en ulige kamp mod hinanden og at vor tids største udfordringer med befolkningstilvækst, mobilitet og klimaændringer kun kan løses, hvis vi evner at finde en tredje vej, hvor planetens ressourcer og vores forbrug hænger bedre sammen. Byer, bygninger og natur er i vores øjne derfor ikke hinandens modsætninger, men snarere forudsætninger for at kunne skabe projekter, der bidrager til en nødvending omstilling.

TREDJE NATUR udvikler derfor projekter der bymæssigt, arkitektonisk og landskabeligt udvikles, så de enkelte dele af et byggeri beriger hinanden og samlet bidrager til en stærk og bæredygtig helhed. Det gør vi fordi vi ved, at den største værdi kun kan opnås når arkitektur, klima og ressourcer tænkes i sammenhæng. Kort sagt laver vi projekter der er tilpasset det levende – og ikke omvendt.

MENNESKELIGE SVAR PÅ MENNESKESKABTE PROBLEMER

Vi kalder vores projekter for menneskelige svar på menneskeskabte problemer. Vi går på opdagelse i territoriet mellem bygning og landskab og mellem det naturlige og det menneskeskabte. Denne på én gang optimistiske og udfordrende tilgang, fører til innovative forslag til nye bygningstypologier og landskaber, hvor man arbejder ud fra en forståelse for naturens og økosystemets virkemåder koblet med byens og byggeriets pragmatik.

Tegnestuen består af engagerede og dygtige arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og planlæggere, der inden for kort tid har vundet store konkurrencer samt udarbejdet forslag til nye typer landskabelig urbanisme.

Foto af Frederik Højfeldt Nielsen