Tredje Natur

Vi er Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen. Begge med omfattende erfaring inden for feltet urbanitet, landskab og planlægning. Som en kulmination af senere års arbejde og studier, tager vi nu afsæt for en ny generation af arkitekter. En generation der indtræder i processer under stigende kompleksitet og opererer i uvante fora.

Med Tredje Natur investerer vi vores fælles erfaring og kompetencer i et signalement af en ny type bynatur, der ikke opfatter byggeri og biologi som værende i opposition.

Tredje Natur udformer konkrete strategier for fremtidens hybride by igennem idéoplæg, agitation, projektforslag, vidensudvikling og samarbejder. Vores blik er rettet mod steder, hvor det regulerede og det uregulerede kan clashe og skabe nye historier. Vi er fascinerede af den kraft og det potentiale, som den menneskeskabte natur genererer, og vil kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur. Tredje Natur undersøger byens blinde vinkel og skaber rum, konstellationer og nye betydninger, i og med at naturen og byen konstant forandrer sig.

Vi arbejder for en by der udvikler sig på trods af tendenser. En by hvor man oplever det ensidige, det invasive og det kunstiges skjulte potentiale og gør effekten fra det kultiverede landskab tydeligt. Der er behov for gentænkning af byens rum, så det tilpasses det levende i byen – ikke omvendt.

Foto af Hans H Bærholm