Grand Solution tildeles Circle Bank

Regerativt tourismeprojekt i Japan

Tredje Natur har fået en hovedrolle i dokumentarserien Driven

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus.

TREDJE NATUR har arbejdet på en forundersøgelse omkring etableringen af en trafiktunnel under Åboulevard

TREDJE NATUR vinder Redmolen Spidsen for PFA Ejendomme

24.000 m3! TREDJE NATUR projekterer klimaparken Enghaveparken!

Grand Solution tildeles Circle BankRegerativt tourismeprojekt i JapanTredje Natur har fået en hovedrolle i dokumentarserien Driven’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchenMed CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus.TREDJE NATUR har arbejdet på en forundersøgelse omkring etableringen af en trafiktunnel under Åboulevard TREDJE NATUR vinder Redmolen Spidsen for PFA Ejendomme24.000 m3! TREDJE NATUR projekterer klimaparken Enghaveparken!
Grand Solution tildeles Circle Bank

Latest Projects

 • SKOVENS ARENA

  42 teams af anerkendte danske og ...

 • UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

  Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

 • THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

  I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

 • LYNETTEHOLM

  Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

 • UGAKEI CIRCLES I JAPAN

  Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

 • REGENERATIV BY

  I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

 • ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

  Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

 • MALMØ 2030

  Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

 • NY VINKEL

  ’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

 • CPH COMMON HOUSE

  Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

 • ADAMSTUEN

  Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

 • ARKENWALK – WALK THE LINE

  ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

 • KARNAPPEN

  Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

 • VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

  Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

 • MIND THE GAP

  Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

 • OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

  TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

 • NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

  Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

 • VANDKULTURHUSET

  Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

 • HYLLIE STATIONSHUSE

  Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

 • POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

  Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

 • KUNSKAPSBERGET

  Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

 • FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

  Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

 • VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

  TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

 • URBANPLANEN ETAPE 2

  TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

 • URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

  Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

 • KRONLØBSØEN

  Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

 • GUSTAVSBERG NATURBY

  TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

 • FREMTIDENS SØLUND

  TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

 • BYENS Ø

  Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

 • SYDHAVNSBROEN

  TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

 • REDMOLEN SPIDSEN

  TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

 • GRØN KLIMATILPASNING

  TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

 • VINGE

  Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

 • BRYGGENS BASTION

  TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

 • ALLE-TIDERS KLIMABY

  TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

 • HOW | HOUSE OF WATER

  TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

 • ALMEGÅRD KASERNE

  Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

 • BYRUMSBLIK

  TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

 • DET FØRSTE KLIMAKVARTER

  Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Latest Projects

 • UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

  Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

 • THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

  I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

 • LYNETTEHOLM

  Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

 • UGAKEI CIRCLES I JAPAN

  Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

 • REGENERATIV BY

  I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

 • ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

  Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

 • MALMØ 2030

  Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

 • NY VINKEL

  ’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

 • CPH COMMON HOUSE

  Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

 • ADAMSTUEN

  Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

 • ARKENWALK – WALK THE LINE

  ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

 • KARNAPPEN

  Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

 • VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

  Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

 • MIND THE GAP

  Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

 • OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

  TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

 • NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

  Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

 • VANDKULTURHUSET

  Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

 • HYLLIE STATIONSHUSE

  Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

 • POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

  Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

 • KUNSKAPSBERGET

  Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

 • URBANPLANEN ETAPE 2

  TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

 • URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

  Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

 • KRONLØBSØEN

  Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

 • GUSTAVSBERG NATURBY

  TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

 • FREMTIDENS SØLUND

  TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

 • BYENS Ø

  Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

 • SYDHAVNSBROEN

  TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

 • REDMOLEN SPIDSEN

  TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

 • GRØN KLIMATILPASNING

  TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

 • VINGE

  Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

 • BRYGGENS BASTION

  TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

 • ALLE-TIDERS KLIMABY

  TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

 • HOW | HOUSE OF WATER

  TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

 • ALMEGÅRD KASERNE

  Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

 • BYRUMSBLIK

  TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

 • DET FØRSTE KLIMAKVARTER

  Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

News

Ny identitet på vej

Tredje Natur er i vækst og vores nye identitet og website er på trapperne og lanceres efterår 2024....

Buen på Vesterbro

Tredje Natur er valgt som rådgiver til at udvikle Buen på Vesterbro

Praktik hos Tredje Natur

TREDJE NATUR søger skarpe praktikanter til efterårssemester 2023!

Byd velkommen til vores nye bestyrelse

Tredje Natur har konstitueret en ny bestyrelse

TN styrker cirkulært byggeri med ny ansættelse

Frederik Agdrup er ansat i Tredje Natur som projektleder for Circle Bank

TREDJE NATUR med i konkurrence i Norge

Spændende transformations- og udviklingsopgave i Norge

Velkommen til Emilie, Maria og Elsa

Vi har fornøjelsen af at byde tre nye praktikanter velkommen på tegnestuen

TREDJE NATUR ansætter Gustav Brade

Tredje Natur har ansat ny direktør for forretningsudvikling

Klimapark modtager bygningspris

Enghaveparken modtager Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2020

Søg job hos Tredje Natur

Cirkulær økonomi og LCA-kompetent projektleder søges til tre-årigt udviklingsprojekt.

TREDJE NATUR udstiller på DAC

Når samfundet åbner op igen, er TREDJE NATUR med på en ny stor udstilling

CIRCLE BANK

Grand Solution tildeles Circle Bank, en ny platform der vil udkonkurrere lineært byggeri inden 2030

News

Ny identitet på vej

Tredje Natur er i vækst og vores nye identitet og website er på trapperne og lanceres efterår 2024....

Buen på Vesterbro

Tredje Natur er valgt som rådgiver til at udvikle Buen på Vesterbro

Praktik hos Tredje Natur

TREDJE NATUR søger skarpe praktikanter til efterårssemester 2023!

Byd velkommen til vores nye bestyrelse

Tredje Natur har konstitueret en ny bestyrelse

TN styrker cirkulært byggeri med ny ansættelse

Frederik Agdrup er ansat i Tredje Natur som projektleder for Circle Bank

TREDJE NATUR med i konkurrence i Norge

Spændende transformations- og udviklingsopgave i Norge

Velkommen til Emilie, Maria og Elsa

Vi har fornøjelsen af at byde tre nye praktikanter velkommen på tegnestuen

TREDJE NATUR ansætter Gustav Brade

Tredje Natur har ansat ny direktør for forretningsudvikling

Klimapark modtager bygningspris

Enghaveparken modtager Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2020

Søg job hos Tredje Natur

Cirkulær økonomi og LCA-kompetent projektleder søges til tre-årigt udviklingsprojekt.

TREDJE NATUR udstiller på DAC

Når samfundet åbner op igen, er TREDJE NATUR med på en ny stor udstilling

CIRCLE BANK

Grand Solution tildeles Circle Bank, en ny platform der vil udkonkurrere lineært byggeri inden 2030