All

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer. House Of Water fremviser over 60 firmaers fremmeste teknologier indenfor vandsektoren i et hybridt landskab der fusionerer vand, teknologi og arkitektur.Huset sætter streg under Danmarks position som internationalt anerkendt waterhub og skaber en nutidig blå fælled, som samler byens borgere omkring ny viden, teknologi og løsninger.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Johan Kure, Christian Kuczynski, Sofie Mandrup Andreassen, Anna Sissela Michalsdotter, Bartosz Swiniarski, Manabu Yamaya, Mónica Galiana, Jakub Włodarczyk, Joan Melgaard Rasmussen, Agnete Schimmell Raakjær
Bygherre:  Pia Klee v. DWFRethink WaterState of Green
Samarbejdspartnere: LiftedWe Love People
Projektperiode: 2012 – 2014
Type: Bygningshybrid
Type: Kommision

 

House of Water er et visionært bud på et nyt oplevelsescenter for vand, der med en mulig placering i Københavns Havn kan være med til at brande Danmark på vandområdet. I House of Water kombineres den danske natur med dansk vandteknologi igennem en række udstillingsrum, der ikke kun fokuserer på teknologi, men kommunikerer vands betydning for vores hverdagsliv. Det er drømmen at House of Water som oplevelsescenter skal bygge bro mellem forståelsen for naturen og for de danske løsninger. En forståelse, der understøttes via sanselige naturfænomener i et lærende landskab, som ultimativt hjælper til at skabe en bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Frem mod 2050 forventes Jordens befolkning at vokse til over 9 mia. mennesker. Dette afføder et yderligere ressourcebehov blandt andet i forhold til rent drikkevand, fødevareproduktion og spildevand. Samtidig vil det medføre en langt større urbanisering og spredning af byernes omfang. I dette nye paradigme skal byernes arkitektur mobilisere nye typer fællesskaber indenfor rekreation og ressourcebevidsthed. House of Water er et bud på en helhedsorienteret bygning, der forbinder offentligheden med ny løsninger og grundlæggende indsigt i hvordan vores egen hverdagsliv er forbundet med den globale urbaniserings udfordringer.


“Vand er en forudsætning for alt levende – også i byen! Ved at synliggøre og integrere byens vandløsninger i vores strategier skaber vi både magiske oplevelser og forløser en lang række pragmatiske potentialer. Vandets nytteværdi skaber grobund for oplevelsesrige mødesteder, der styrker sammenhængskraften og derved bæredygtigheden i byen.”
– Flemming Rafn Thomsen, Founding Partner in TREDJE NATUR


HOW? – ET LÆRENDE LANDSKAB!
Med verdens længste kystlinje per indbygger og et landskab formet af istiden har vand altid været grundlæggende for hvordan vi danskere har udviklet vores viden og skabt vores teknologier. HOW er et lærende landskab hvor verden lærer om hvad det er vi er gode til kan og hvordan vi kan hjælpe andre nationer med deres vandudfordringer. Demonstrationslandskabet manifesterer den helt grundlæggende præmis, at vand er en forudsætning for alt liv. Under 1 % af klodens vand er tilgængelig og der vil i fremtiden blive kamp om denne ene procent. Eksplosivt stigende befolkninger, større velfærd og urbanisering vil få efterspørgslen på rent vand til at stige drastisk allerede inden for de næste ti år. Ifølge FN vil verdens vandforbrug være 30 procent større i år 2030, og ved ’business as usual’ vil der forbruges ca. 40 procent mere ferskvand end der gendannes.

FÆLLES BRANDINGPLATFORM FOR VAND
Vand skal gøres til en stærk grundpille og et markant element i Danmarks grønne brand. House of Water udvikler en stærk platform for internationalt branding og markedsføring af dansk vandekspertise. Husets aktiviteter udvikles i samarbejde med nogle af de stærkeste kreative kræfter på området, og det er et udtalt mål at differentiere vand alene gennem den kreative eksekvering og de kreative løsninger.

Bag Rethink Water-initiativet Bag Rethink Water-initiativet er nu mere end 60 virksomheder, forsyninger og organisationer med tilknytning til den danske vandsektor samt Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Initiativet er en del af State of Green, Danmarks officielle grønne brand. Projektet støttes med op til 6 mio. kr. af Fonden til Markedsføring af Danmark under Erhvervs- og Vækstministeriet.

SYV MØDESTEDER
Vand er en forudsætning for alt liv. Med udgangspunkt i en fortolkning af den danske natur skaber TREDJE NATUR et inviterende vandlandskab. Det vi sanser husker vi. Derfor er naturens fænomener og den danske undergrund inspirationen til hvordan vi formidler viden om vand.

TREDJE NATUR foreslår et landskab foldet omkring et centralt vandreservoir – symboliserende en dråbe af ferskt vand i et hav af salt – og synliggør derved hvorledes det rene ferske vand er en både knap og værdifuld ressource.

Omkring reservoiret foldes et landskab med syv unikke mødesteder. Her mødes nysgerrige borgere og skaber ny fælles viden i mødet med vand og arkitektur og vandbranchen bliver driver for grøn og blå omstilling.De Københavnske havnebade og Vesterhavets uendelige klitlandskaber. Det nordsjællandske dødislandskab, Amager Fælleds vådenge og Møns kalkbjerge. Alle særlige steder hvor vandet spiller en særlig rolle. Havgus, isslag og regn, masser af regn er vejrfænomener som er inkluderet i landskabet. De syv steder sammensættes som lige del vejrfænomen og landskabstypologi. Derved skabes en række højtsanselige showrooms hvori morgendagens teknologier demonstreres.

– Kina står med nogle enorme udfordringer, som vi har erfaring med at løse i Danmark. Faktisk er vi blandt verdens bedste til at lave løsninger, der kan minimere vandspild eller rense forurenet vand. Kina investerer i en skala, som nærmest er ufattelig. De har en ambition om at investere en milliard kroner i vandteknologi om dagen, og det skal danske virksomheder have mest muligt ud af. – Kirsten Brosbøl, Miljøminister

TUSIND MÅDER AT BLIVE VÅD PÅ
ET URBANT VANDLANDSKAB
House of Water tilbyder tusind måder at blive våd på, og tusind nye fortællinger om vand i byen. House of Water er et sted at mødes, et sted at udforske og et sted at skabe ny viden. Huset skaber et inviterende landskab, hvor besøgende igennem mødet med vandets forskellige tilstande demonstrerer den særligt danske forståelse for vandteknologi. Københavns Havn er verdenskendt for sit rene badevand, og via husets kurvede overflade gives Københavnerne generøs adgang til vandet. Det centrale ferskvandreservoir opsamler regnvandet og opvarmes via overskudsvarme og i House of Water varer badesæsonen derfor året rundt. Husets overflade er beklædt med aktive kalksten, der renser regnvandet naturligt. Derved medvirker huset, at København bliver en mere naturlig, oplevelsesrig og bæredygtig by.

RUM 1 – LOBBY
Lobbyen er det offentlige samlingssted i hjertet af House of Water. Nedstigningen sker via den centrale cirkelrampe midt i huset. Overskydende regnvand fra reservoiret skaber et brusende vandgardin, der fylder lobbyens gulv med en tynd vandfilm. Derved inviteres nysgerrige besøgende til at ’gå på vandet’ i et højsanseligt og kalejdoskopisk fordelingsrum, der giver adgang til husets mange fortællinger. Her bydes besøgende også på et dampende folkekøkken, der serverer urbant farmede østers, fisk og tang fra havnen.

RUM 2 – VANDRESSOURCER
Klimaændringerne påvirker de globale nedbørsmønstre og vanddistribution. At levere ferskvand til en voksende befolkning og den øgede industrielle produktion er en kritisk udfordring i mange lande. Da der er ca. 100 gange mere grundvand på Jorden end frisk overfladevand, giver det mening at udnytte grundvandet som kilde til ferskvand. I mange dele af verden, især i tørre eller sæsonmæssigt tørre områder kan grundvandet give en stabil og bæredygtig kilde til højkvalitetsvand. Nogle lande er bogstaveligt talt stadig afhængige af heksedoktorer og plattenslagere for at finde vand. Danmark udnytter ny luftbåren teknologi til at lokalisere grundvandet fra oven.

RUM 3 – URBANT VAND
Byerne vokser. Dagens bybefolkning på 3,2 milliarder vil stige til næsten 5 milliarder i 2030, på hvilket tidspunkt tre ud af fem mennesker vil bo i byer. Hertil kommer, at mange byer står over for yderligere pres fra stigende vandstande og ekstreme vejrforhold der medfører risiko for oversvømmelse og perioder med lidt eller ingen vand. I tørre perioder kan temperaturen stige endnu mere på grund af den urbane varme-ø effekt. Integrationen af vandløsninger med byudvikling er en måde at genindføre vand som et aktiv i bylivet. Ved at arbejde med naturens principper når vi klimatilpasser, bringer Danmark inspirerende vandoplevelser til byen.

RUM 4 – INDUSTRIEL VANDEFFEKTIVITET
Tilgængeligheden af vand vil være et kritisk problem i fremtiden, og udgifterne til vand vil stige. Med højere levestandard og en global befolkning forventes at nå op på 9 milliarder mennesker i de næste årtier, vil efterspørgslen efter vand stige betydeligt. House of Water har som ambition at gøre det indirekte vandforbrug synligt. Næsten tre fjerdedele af det samlede vandforbrug i verden vedrører indtagelse af mad og drikke, og FN har anslået, at i 2030 vil vandforbruget stige med 30 procent. Derfor vil vandfodaftrykket af fødevarer få mere opmærksomhed fra forbrugerne, og være meget synlige på den politiske dagsorden i den nærmeste fremtid.

RUM 5 – VANDFORSYNING
København har et enestående lavt vandtab, men i mange andre lande er en hårrejsende procentdel af ferskvand tabt på vej til forbrugerne. Globalt beløber tabet sig til en størrelsesorden på 25 og 50 procent af det samlede distribuerede vand. For vandværker står en øget efterspørgsel efter vand, et stort hul at lukke er den store forskel mellem den mængde af produceret, distribueret vand, og de faktureres til forbrugerne mængder. Denne forskel er kendt som Non-Revenue Water (NRW) eller urbant vandtab. Årsagerne til vandtabet kan være mange. For eksempel unøjagtige fakturerings-og målesystemer, nedslidte infrastruktur med høje lækageprocent, for højt vandtryk, reservoir overløb, skylninger og ulovlige tilslutninger.

RUM 6 – SPILDEVAND
Ved at håndtere spildevandet, kan vi bade i byens havn og endda skabe nye urbane vandfarme med østers og fisk. Strenge miljøkrav har tvunget virksomheder i Danmark til at tænke anderledes og udvikle nye, mere vandeffektive teknologier. Et enestående eksempel er produktion af laks – en fisk der er højt værdsat i mange lande. Intensiv recirkulationsteknologi i laksedambrug betyder, at opdrættede laks kun bruger 250 liter vand per kilo fisk med et minimum af spildevand. Dette skal sammenlignes med 50.000 liter per kilo med traditionel cirkulationsteknologi, hvilket ofte også forurener det omgivende vand. Denne lakseavleteknologi bruges nu i Chile, Canada og Rusland og vil snart blive brugt i Gobi-ørkenen i det nordvestlige Kina, tæt på Mongoliet, hvor det regner kun 50-100 mm (2-4 inches) om året.

RUM 7 – VANDTEKNOLOGI
The House of Water synliggør de normalt skjulte teknologier i en eventyrlignende setting og genskaber fascinationen af de banebrydende teknologier. I årtier har den danske fødevareindustri demonstreret deres kompetencer indenfor udviklingen af nye produkter og øget produktion, trods stigende vandafgifter og strengere bortskaffelseregler. Efterspørgslen efter vand i byernes vandforsyning varierer meget i løbet af dagen, og selv i løbet af ugen. Et af de mange positive resultater er intelligent styring af vandforsyningspumperne og dermed en reduktion af vandlækager.

ET REKREATIVT UDSTILLINGSVINDUE
Ved at kombinere danske virksomheders højtudviklede viden om vandteknologi med skabelsen af nye rekreative blå byrum kan Danmark gøre sig til udstillingsvindue og demonstrationslandskab for bæredygtig vandteknologi. Den direkte oplevelse af de muligheder vandteknologi skaber for rekreative aktiviteter vil styrke brandingen af denne branche og knowhow. Samtidig kan de nyttige og rekreative blå byrum fungere som en påmindelse til os danskere, om det usynlige forbrug vi har af verdens knappe vandressourcer – ikke i form af en løftet pegefinger, men ved at tydeliggøre at vi i Danmark rent faktisk kan gøre en forskel, her og nu.

De globale investeringer inden for vand og vandteknologi har på nuværende tidspunkt nået et niveau der er tre gange større end vindindustriens og har som marked på verdensplan en årlig omsætning på et firecifret milliardbeløb – en omsætning som kun vil vokse i fremtiden i takt med den stigende efterspørgsel på rent vand. Der knytter sig derfor et enormt vækstpotentiale til udviklingen af netop bæredygtig vandteknologi og her er Danmark ved at udvikle sig til en frontløber. Ambitionen i vandbranchen, blandt politikere, arkitekter og andre aktører er at gøre Danmark til omdrejningspunkt for udviklingen af intelligente, bæredygtige vandteknologiske løsninger.

DET USYNLIGE FORBRUG
I Danmark er vi heldige. Vi har adgang til store ressourcer af rent grundvand og er derfor ikke er afhængige af at skulle rense overfladevand, sådan som mange andre lande er. På trods af dette er vi stadig ansvarlige for et ikke-bæredygtigt forbrug af vand – et forbrug som for os er usynligt, men som skaber store problemer i andre dele af verden. Overforbruget ”gemmer sig” i en række forbrugsgoder som vi importerer fra udlandet. Dette eksterne vandforbrug udgør 62 % af vores samlede forbrug og bevirker at det danske vandforbrug langt overstiger de vandressourcer vi selv råder over. Derfor er vi også i Danmark afhængige af andre landes vandressourcer for at kunne opretholde vores nuværende livsstil.
Den helt store synder er produktionen af fødevarer, der tegner sig for op i mod 80 % af verdens vandforbrug. Beregninger viser, at et menneske forbruger 100 – 400 liter vand om dagen, mens produktionen af den daglige mængde mad til selv samme person forbruger mellem 2000-5000 liter vand! Produktionen af et enkelt æg kan anvendes om et illustrativt eksempel på det enorme vandforbrug i fødevareproduktionen – det kræver 450 liter vand!


Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.