All

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder. Formålet er at sammentænke byens græsrødder, forenings- og massekulturens hverdagsliv, nye urbane samværsformer, rekreative værdier, lærings – og klimaambitioner i et bud på et nyskabende Vandkulturhus i Københavns Havn.

Projektinformation
Ansvarlig partner: Ole Schrøder + Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Kato Hiroshi + Astrid Blichfeldt
Bygherre: Københavns Kommune
Program: Udvikling af vandkulturhus med svømme- og foreningsfaciliteter + byrum
Sted: Christiansholm, Københavns Havn
Type: Projektkonkurrence. Læs her.
Areal: 45.000 m2
Team: TREDJE NATUR + 3xN + Rambøll + Wallner Weiss + Casper Peter Risby Mortensen.
Periode: 2017. Afsluttet.

VANDKULTURHUS_DIAGRAM3

KØBENHAVNS FOLKELIGE OG REKREATIVE HUS
Vores vision med Vandkulturhuset er at skabe et folkeligt og oplevelsesrigt hus, der gør vandets herlighedsværdi tilgængeligt for alle. Vandkulturhuset kan karakteriseres som et omskifteligt hus, ved både at være højt specialiseret og en åben ramme for en lang række kulturelle aktiviteter. Det rummer både almindelige hverdagsaktiviteter og unikke, særegne oplevelser – alle med vand som fællesnævner.

Vandkulturhusets placering på Christiansholm er et af de mest centrale, historiske og urbane steder i Københavns havn, der muliggør en betydningsfuld tilføjelse til Københavns offentlige byrum og kulturtilbud.

Forslaget skal integrere og tilføje et nyt nedslag i Københavns havneforløb, der udtrykker byens stålsatte vilje til at levere humane, bæredygtige hverdagsmiljøer, og svarer på byens fortsatte fortætning og omstilling til en mere kompakt velfærdsby. Vandkulturhusets formål er at blive frontløber for fremtidens velfærdsurbanisme, der med vand- og kulturoplevelser sammenbinder og bidrager til aktiviteterne på hele Christiansholm.

Projektet indskriver sig i formsproget fra lokalplansforslaget for Christiansholm, som en hybrid mellem de nuværende papirhallers store rum og tagprofilerne fra Christianshavns karakteristiske pakhuse. Det vil fremstå, som et karakterfuldt pejlemærke, der adopterer de resterende bygningers volumen og skala, men tilføjer nærværende og højsanselige miljøer i øjenhøjde.

VANDKULTURHUS_SITUATIONSPLANVANDKULTURHUS_Diagram
VANDKULTURHUS

VANDKULTURHUSETS OPBYGNING
Vandkulturhusets plan er opbygget af en klar, ydre og rektangulær bygningsperimeter. Et let aflæseligt udtryk qua en stærk og enkel geometri baseret på masterplanens rektangulære plan. For at opnå en optimal sammenhæng og udsigt til uderummet samt en oplevelsesrig, overraskende og nytænkende arkitektur, ”roteres” bygningskroppens ”ben”, hvorved store vinduespartier kan placeres i bygningens hjørner. Den rektangulære bygning brydes altså af et gennemgående diagonalt ’X’, for at etablere en visuel kontakt og tæt relation mellem inde og ude, med dobbeltsidede udsigter.

Denne kontakt skaber samklang mellem kulturhusets vandoplevelser og byens verdenshjørner samt havnens andre kulturtilbud – som havneforløbet, det offentlige flow henover Proviantmagasingraven og Operaen, livet indenfor Christiansholm, Inderhavnsbroen og Slotsholmen.

Vandkulturhusets centrale rum i midten fremhæves ved, at et atrium går hele vejen op til taget. Fra taget vil ovenlys sikre et lyst og venligt miljø, samt en åbenhed, der skaber sammenhæng og en ophøjet stemning, passende for et kulturhus. For at opnå et hus med varierede funktioner og tilbud, inddeles det horisontalt i tre primære niveauer – terræn, sky og oase.

VANDKULTURHUS4VANDKULTURHUS_DIAGRAM2

TERRÆN
Størstedelen af Vandkulturhusets bassiner er samlet på stueplan, med tæt visuel kontakt til byen og havnen. Ved at placere de fire ”ben” på langsiderne og vinduer i hjørnerne, bliver terrænniveauet opdelt i fem hovedområder; fire hjørner med frit udsyn til byen og et centralt rum i midten, som indeholder det store motionsbassin. Det centrale motionsbassin omgives af varmtvands-, undervisnings- og legebassin samt foreningsdepot, der opnår maksimal udsigt til by og vand.

SKY
Husets mellemniveau, skyen, indeholder mere afgrænsede funktioner, som fitness, wellness, isbad, sauna, foreningsfaciliteter, personalerum og kontor. Skyen binder bygningen sammen, ved at lade sig snøre omkring ’himmelhullet’, og visuelt forbinde øvre og nedre plan, via et cirkulært balkonniveau.

Balkonen sikrer synergi og ’naboskab’ mellem husets mange funktioner og brugere, og sikrer derved et stærkt sammenhold, hvor husets kulturbrugere kommer tættere på hinanden.

OASE
Øverst oppe findes Oasen, som er Vandkulturhusets tropiske terapihave og læringsrum, der giver mulighed for en sanselig blå og grøn oplevelse alle årets dage. Her etableres en intim, botanisk og urban atmosfære, fyldt med grønt og med fantastisk udsigt over byen, havnen og det nederste terrænniveau. Her placeres wellnessområder, genoptræningsfaciliteter, varmtvandsbassin samt en offentlig café og urtehave for alle besøgende.


VANDKULTURHUS_PLANER

VANDKULTURHUS3VANDKULTURHUS_PLANER2

VANDKULTURHUS_SNIT FACADE_STORVANDKULTURHUS_SNIT FACADE_STOR2

VANDKULTURHUSETS SANSELIGE OPLEVELSER
Vores forslag til Vandkulturhuset vil skabe attraktive aktiviteter og unikke sanselige oplevelser, med vandaktiviteter som omdrejningspunkt. Byens oplevelser med vand opererer i spændingsfeltet mellem kold og varm, mellem luftig og mættet, mellem oppe og nede, mellem intimitet og folkelig massekultur, mellem kunstig og naturlig. Ambitionen for forslaget er, at vise, hvordan Vandkulturhuset forholder sig til disse modsætninger og understøtter nye typer af vandoplevelser i byrummet.

Vandet bruges i en bred vifte af udtryk for at skabe steder og rum, hvor sanserne og oplevelserne kan få frit spil. Vand vil optræde i form af vanddis og tåge, dryppende vanddråber, kraftigt og let regnskyl, vandspejle, varierende vandstande, der er med til at understøtte de forskellige vandaktiviteters karakter og stemning. Ved havnekajen etablerer vi en springvandspark og ved terrænets bassiner regnskyl, der gennem deres tilstand fremmer leg og bevægelse. Ved wellness- og spaområderne skabes tæt tåge og dis, der opfordrer til ro og hvile. Vandet benyttes til at skabe bestemte stemninger, der præger menneskets sindstilstand.

VANDKULTURHUS_COLLAGE

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.