Frederik Agdrup er ansat i Tredje Natur som projektleder for Circle Bank og vil få ansvar for at udvikle tegnestuens profil omkring genanvendelse og cirkularitet i byggeriet og i egne projekter. Circle Bank er et tre årigt innovationsprojekt, hvor Tredje Natur sammen med en række partnere skal udvikle en fælles digital platform, som kan accelere cirkulært byggeri.

Frederik Agdrup har de seneste 12 år arbejdet med innovation i byggebranchen som medstifter af virksomheden EEN TIL EEN, hvor fokus har været at skabe en bæredygtig balance mellem naturens materialer og entreprenørens byggeprocesser. Som projektleder i en virksomhed med adskillige realiserede boligprojekter og udviklingsprojekter har han arbejdet med implementering af nye forretningsmæssige, digitale og bæredygtige metoder på tværs af arkitekt og byggebranchen, såvel som ledelse af tværfaglige processer og innovationsprojekter.

Frederik får først og fremmest ansvaret for at drive og udvikle Tredje Naturs arbejde med at implementere den nyeste viden og evidens omkring cirkularitet og regenrativt byggeri i tegnestuens projekter. Samtidig vil han drive Circle Bank projektet, såvel som en række af Tredje Naturs øvrige innovationsprojekter, herunder Klimaflisen og Klimafilterbeton.

Vi siger kæmpestort velkommen til Frederik og glæder os til samarbejdet.

Frederik Agdrup kan kontaktes på:

fa@tredjenatur.dk
+45 53 83 70 21