TREDJE NATUR har vundet opgaven om en ny udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Området ligger tæt på stationen og bymidten og rummer stort potentiale for udvikling og fornyelse. Det nu afskårede industrikvarter skal omdannes og genetableres til en fortættet, mangfoldig og levende bydel, der med sin helt egen profil rodfæster sig i Lyngbys dna.

Med stor forventning til vores teams potentialer, ser vi frem til at samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører og CBRE ejendomsrådgivere. Med hver vores spidskompetencer og ekspertiser indenfor byudvikling, glæder vi os til at skabe et helhedsorienteret og unikt byudviklingsprojekt, der både møder Lyngby-Taarbæk Kommunes, grundejernes og borgernes ønsker samt genererer en stærk, visionær og nytænkende bytypologi, med afsæt i at skabe de bedste vilkår for byen og borgerne. Særligt ønsker vi at benytte vores kompetencer til at præge byudviklingen med en særlig social, økonomisk, cirkulær og klimatisk bæredygtighed for øje.

FIRSKOVVEJOMMRÅDET
Som det sidste store byudviklingsområde i Lyngby, ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune en byfornyelse af erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgaardsvej. Med en blanding af boliger, virksomheder, større detailhandel og nye byrum skal der nu skabes et område af høj arkitektonisk kvalitet, der giver borgerne enestående oplevelser og tilbud der beriger hverdagslivet.  Området har i mange år fungeret som aflastning til den centrale del af Kgs. Lyngby for virksomheder, der ikke passede til byens udvikling til handelsby. Firskovvejområdet, rummer et stort potentiale til at blive et attraktivt byområde med unikke tilbud for byens borgere – med kort til S-togsstation, den tætte relation til den centrale del af Kgs. Lyngby samt villakvarterer, et stenkast fra det fredede område Ermelundskilen med direkte forbindelse til Dyrehaven og let tilgængelig infrastruktur til og fra København. Firskovvejområdet skal blive et nyt særegent og integreret byområde med særlig bymæssig karakter og moderne identitet.