Urbanplanen skal være Københavns bedste bæredygtige bydel. TEAM TREDJE NATUR & JAJA er sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører og Anoir Hassouni videre til fase 2 i konkurrencen om Urbanplanen Etape 2. Vi har arbejdet med en bæredygtig bydel, der optimalt forstår og udnytter sit særegne sted, der tilgængeligt og sømløst indgår i en almen Københavnsk typologi af menneskelig skala, ’liveability’ og aktivitet. Med et levende liv mellem husene – der tiltrækker og orkestrerer det gode byliv, og som tilbyder arkitektoniske kvaliteter, fine gård- og byrum, forbindelser, liv, aktivitet og livtag med naturen.

Urbanplanen
At udforme og tilføje et nyt byudviklingsområde i Urbanplanen har været og er en vigtig udfordring, som skal mødes med høje ambitioner, viden og indføling omkring både stedets potentiale og menneskets udfoldelse og samliv. Vores forslag omfavner dette gennem forståelse for og indlevelse i områdets pragmatik, skala, ånd og historie, samt i menneskers adfærd og samvær. Urbanplanen rummer derudover en lang række uforløste grønne og blå potentialer, som udviklingen af vores forslag også vil tage udgangspunkt i. Vi har således ikke ønsket at forandre forudsætningerne for det nye i Urbanplanen grundlæggende, men at styrke de værdier og potentialer området allerede rummer.Urban Pladsen
Urbanplanen har mulighed for at blive en meget væsentlig brik for Københavns fremtidige byudvikling og sociale sammenhængskraft – ikke mindst i kraft af beliggenheden som et kommende omdrejningspunkt mellem `det nye Ørestad´ og `det gamle Indre by´ og lokalt flankeret af store landskabelige træk som Amager Fælled, Remiseparken og det rekreative idrætsområde omkring Englandsparken.
PM_URBANPLANEN4
Urbanplanen er et af Københavns største almene boligområder og en del af det udsatte byområde Amager/Sundby, som er udpeget i Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder. Området er præget af en række fysiske og sociale udfordringer, som medfører behov for markante tiltag, for at øge trygheden og vilkårene og for at skabe en positiv udvikling i området. Opgaven bestod i at give et bud på en udvikling af Urbanplanen der omhandler blandede boformer, detailhandel, fritidsinstitutioner, renovering af Solvang Bibliotek, opførelse af Urbanpladsen og opgradering af Urmagerstien.
PM_URBANPLANEN3
2. fases forhandlingsrunde løber fra august til oktober hvorefter den endelige vinder forventes udpeget. De øvrige teams der er gået videre er SLA sammen med vandkunsten og NIRAS og PLH Arkitekter sammen med Primus, Masu, EVERYDAY Studio og Lemming & Eriksson.