TREDJE NATUR er blevet udtaget til konkurrencen om Remiseparken i Urbanplanen på Amager sammen med Orbicon, Birgitte Hoffmann og Gerlev Legepark. Opgaven er et parkprojekt, der indebærer en fornyelse og renovering af Remiseparken. Remiseparken har over 80.000 årlige besøgende og ligger med sin vilde natur og selvorganisering som en drømmende oase midt i Urbanplanens præcise boligblokke og institutioner.

IMG_2967

Byggeren og bonderen.

Imellem Urbanplanens højhuse ligger Remiseparken gemt væk i sin helt egen verden i et venligt kaos bestående af bondegård og dyr, borg, byggelegeplads, byens længste tunnelrutsjebane, grønne haver, hockeybane og meget mere. Vi vil arbejde med et forslag der kan danne bro mellem boligblokke og park samt beboere og brugere af Remiseparken. Vi vil tegne rammerne for nye fælleskaber, der samtidig skaber et livgivende grønt bidrag til Urbanplanen og naboerne – en byintegreret park, der bliver et aktiv for både beboere, de mange daglige besøgende og byen.

Forslaget skal indeholde en fornyelse af Remiseparken med respekt for parkens eksisterende kvaliteter, identitet og bynatur. Rådgiver skal som en del af projektet foretage en undersøgelse af, hvor store mængder skybruds- og hverdagsregn, det er muligt at indpasse i parken uden at gå på kompromis med projektets andre målsætninger. Projektet har et samlet budget på 57 millioner kroner, hvor der også forventes at blive bevilget midler til skybrudsløsningen.

IMG_2968

Tårn og rutjsebane

TEAMS
TREDJE NATUR er totalrådgiver med Orbicon som underrådgivere samt borgerinddragelses konsulent Birgitte Hoffmann ansat ved Aalborg Universitet og Gerlev Legepark som eksterne konsulenter.

De øvrige teams er:
– SLA sammen med NIRAS
– SCHØNHERR med SWECO, Blue Bakery og Kim Borch
– BOGL Landskab sammen med Rambøll
– Møller & Grønborg sammen med ALETICA, MUTOPIA og GEMEINSCHAFT