TREDJE NATUR er udtaget til projektkonkurrencen om BørneRiget sammen med Schmidt Hammer Lassen Architects, MOE, CREO ARKITEKTER, Keingart og Smith Innovation. Rigshospitalet, Ole Kirk’s F​ond og Region Hovedstaden har indgået et partnerskab om det nye hospitalsbyggeri. Ordregiver ønsker at opføre et visionært byggeri der understøtter børn og deres familier, igennem forløbet på hospitalet, og et byggeri som er tættere på børn, unge og fødendes følelser og behov end noget andet byggeri.

Opførelsen af BørneRiget giver en unik mulighed for at skabe en bedre brugeroplevelse, funktionalitet, integration af behandling, forskning og uddannelse. Et byggeri der kan sætte ny standard for behandling af børn, unge, fødende og deres familier, og hvor behandling og pleje er tænkt ud fra familiens perspektiv og ud fra børns og unges evne til at lege og lære ved at være en aktiv del af et patientforløb. En bebyggelse hvor arkitekturen danner rammen om et godt og trygt behandlingsforløb for patienter og pårørende samt en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne.

Det samlede byggefelt er på ca. 17.900 m² og er beliggende i den vestlige del af Rigshospitalets matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken. Bygge-feltet gennemskæres af Henrik Harpestrengs Vej. Byggeriet udgør samlet ca. 58.660 m², og der kan bygges i op til 60 meters højde.

Vi vil bygge verdens bedste hospital for børn og familier. Intet mindre. Vi vil bygge et hospital, der sætter nye standarder for behandling. I et byggeri, der sætter nye standarder for samspil imellem arkitektur, organisation og drift.

På det nye hospital vil behandling, forskning og uddannelse være ligeværdige fokusområder. Og vi vil være de bedste på alle tre. Vi vil oprette et akademi, hvor hospitalets faglige kompetencer udveksles og der samarbejdes med andre uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og virksomheder.

Vi vil opfinde og indføre nye sammenhængende patientforløb. Vi vil lade specialisterne komme til patienten i stedet for omvendt. Vi vil åbne hospitalet for omverdenen.

Vi vil kort sagt gøre Danmarks bedste specialhospital for børn og familier uendeligt mange gange bedre.

–Uddrag fra konkurrenceprogrammet

Byggefelt Riget
De prækvalificerede teams er:

– 3XN A/S som totalrådgiver med Arkitema Architects, ALETICA og Kirstine Jensens Tegnestue som underrådgivere

– Building Design Partnership Limited som totalrådgiver med Gottlieb Paludan Architects og Art In Site Ltd. som underrådgivere

– Henning Larsen Architects A/S som totalrådgiver med COBE, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Royal Haskoning DHV og Gemeinschaft som underrådgivere

– Konsortiet Børneriget Design Group bestående af PLH Arkitekter, Nickl & Partner, Amstein + Walthert og ISC Rådgivende Ingeniører med Balslev Rådgivende Ingeniører, Marianne Levinsen Landskab og Steensen Varming som underrådgivere

– Konsortiet Schmidt Hammer Lassen Architects K/S og MOE A/S med TREDJE NATUR, CREO ARKITEKTER, Keingart og Smith Innovation som underrådgivere

– Aarhus arkitekterne a/s som totalrådgiver med Bjarke Ingels Group, Sweco Danmark og Schønherr som underrådgivere

Læs mere på BørneRigets hjemmeside.