Tredje Natur og C.F. Møller skal sammen med totalentreprenør MT Højgaard tegne et bud på en kommende syvsporet skole på Islands Brygge. Skolen skal erstatte den nuværende Islands Brygge Skole, som dermed vokser til at blive syvsporet. Den nye skole skal være funderet i grundværdierne: “Fællesskab, glæde, mestring, tillid og re­spekt”. 

Københavns Kommune vil etablere en ny, syvsporet skole på Islands Brygge. C.F. Møller og Tredje Natur er rådgivere for MT Højgaard, som er prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen. Skolen skal etableres på Artillerivej, hvor eksisterende bygninger rives ned for at give plads til nybyggeri.

Den nye skole etableres med en vision om at blive temaskole for sund mad. Den spændende beliggenhed midt mellem havnen og Amager Fælled indeholder fantastiske rekreative værdier, der nemt kan udnyttes i undervisningen i flere fag, og skolens bygning kan blive et bindeled mellem by og natur. Dermed rummer opgaven et stort potentiale for at kunne udleve visionen om at danne rammer om sanset velsmag, leg og læring.

Skal styrke kvarteret
Skolen på Islands Brygge forventes at blive 10.000 m2 stor med 4.000 m2 udearealer. Selve byggeriet skal indeholde basis- og fagområder, køkken og spiseområde, administration, personalefaciliteter og idrætshal. Udendørs er der fokus på, at arealerne indbyder til aktivitet, rekreative tiltag og praktiske foranstaltninger som ankomst og parkering for både cykler og biler.

Islands Brygge har gennemlevet store transformationer over de sidste mange år. Heriblandt er en række industriområder omdannet til boligområder, og det har medført et øget behov for skolekapacitet. Nybyggeriet på Artillerivej 126 bliver Islands Brygge Skoles nye udskolingsbygning, mens den eksisterende skole på Artillerivej 57 skal renoveres sideløbende.

Samlet kommer Islands Brygge Skole, selvom den vil ligge geografisk adskilt på to adresser, til at fungere som én samlet skole med én ledelse. Den nye bygning gør det muligt for skolen at rumme syv spor fra 0.-9. klasse på Artillerivej.

“Fællesskaber og opbygning af sociale relationer er altid et vigtigt parameter i folkeskolen. Men på en skole med så mange elever som på den nye Islands Brygge skole, bliver ‘det lille fællesskab i det store’ særlig vigtigt for den enkelte elev. De fysiske rammer skal derfor kunne skabe grobund for, at små fællesskaber kan udvikles i hjemområderne, og siden bæres med i det samlede skolemiljø.” – Aase Hammer, skoleleder, Skolen på Islands Brygge

Skal slå på fællesskaber
Den nye udskoling skal være et inspirerende sted at gå i skole. Derfor skal den også afspejle de muligheder, der ligger i at udnytte et nybyggeris fleksibilitet i forhold til lege- og læringsmiljøer – både indendørs og udendørs. Skolen skal følge Københavns Kommunes grundværdier “Fællesskab, glæde, mestring, tillid og re­spekt”. Her skal man stadig kunne lege i udskolingen, og der skal kreeres et miljø, hvor det er ”sejt at lege”.

MT Højgaard med C.F. Møller, Tredje Natur og konsulent Autens Future Schools skal op imod fire andre totalentrepriseteams frontet af henholdsvis BAM Danmark, NCC, Aarsleff samt Enemærke & Petersen.