Tredje Natur har konstitueret en ny bestyrelse bestående af de to tunge brancheprofiler Flemming Andersen og Karen Mosbech, samt kommunikationsekspert og iværksætter Le Gammeltoft. Konstitueringen kommer som led i en professionalisering og strategisk skærpelse af vores tegnestue, så vi kan fastholde og udvikle positionen som et af branchens grønne fyrtårne.

’Vi blev stiftet med den klare agenda at forbinde klimavidenskab med arkitektur. Byggeriet har brug for konkrete, fremadskuende eksempler på hvordan vi skaber positive bidrag til den nødvendige omstilling. Med bestyrelsen ønsker vi at skærpe vores position i branchen, styrke kommunikationen omkring vores projekter og professionalisere vores arbejde overfor kunder og samarbejdspartnere.’ Udtaler de to stiftere Flemming Rafn og Ole Schrøder.

Flemming Andersen tiltræder som ny bestyrelsesformand efter at have været bestyrelsesformand for Dorthe Mandrup Arkitekter i de seneste 8 år, og arbejdet med ledelsesrådgivning for nogle af landets mest toneangivende tegnestuer de sidste 20 år. Flemming Andersen udtaler:

’Jeg er begejstret for at kunne påtage mig rollen som Bestyrelsesformand for Tredje Natur. Tredje Natur står bag nogle af de mest visionære projekter indenfor klimatilpasning og bæredygtighed i de senere år. De arbejder agendabaseret og har hjertet med i alle deres projekter. Men ikke mange er bevidste om, at de også tegner og projekterer byggerier, og det er noget af det, vi som bestyrelse skal hjælpe med at få endnu mere ud over rampen. Det glæder jeg mig meget til.’

Bestyrelsens næstformand Le Gammeltoft er stifter og indehaver af Heartbeats, og vil med sit kendskab til iværksætteri, kommunikation og nye medier have fokus på at styrke Tredje Naturs brand i et kompetitivt marked.

’Jeg glæder mig til at komme tættere på virksomheden og bidrage med ideer og forslag til, hvordan Tredje Natur får en endnu klarere offentlig profil. Der ligger et stort potentiale i at styrke kommunikation og udgivelser på alle kanaler, for at styrke relationen til samarbejdspartnere og kunder og bygge virksomhedens brand’ udtaler Le Gammeltoft.

Karen Mosbech tiltræder som tredje ben i bestyrelsen. Efter 12 år som administrerende direktør i Freja Ejendomme valgte hun tidligere på året at stoppe for at hellige sig nye muligheder. Hun er siden tiltrådt som medstifter af Home.Earth og bestyrelsesformand i Boligfonden Kuben, og er nu altså også bestyrelsesmedlem i Tredje Natur.

’Tredje Natur er en enormt spændende virksomhed, som jeg kender godt fra min tid i Freja Ejendomme. Jeg er meget fascineret af deres tradition for at kombinere videnskab og arkitektur. Derfor glæder jeg mig til at bidrage til deres fortsatte udvikling og til at indgå i det strategiske arbejde med at fremme Tredje Naturs vigtige grønne dagsorden i branchen’ siger Karen Mosbech.

Tredje Natur blev stiftet i 2012 af partnerne Ole Schrøder og Flemming Rafn, og er især kendt for deres klimamasterplaner og landskabsprojekter, bl.a. Lynetteholmens udformning og Enghaveparken i København. Men tegnestuen har også omfattende erfaringer med boligbyggeri, hvor de bl.a. bygger Det Ny Sølund med over 500 boliger i København, og er aktuelt ved at opføre et bæredygtigt turismeresort på kanten af den japanske urskov i Inabe.

Tidligere på året etablerede tegnestuen sammen med en række partnere Circle Bank – en ny platform, der har til hensigt at forkorte og forsimple afstanden mellem udbud og efterspørgsel af cirkulærer byggematerialer. Projektet er en del af Realdanias Grand Solutions program, som skal sætte fart på den grønne omstilling af byggeriet.

Med konstitueringen af den nye bestyrelse tages endnu et skridt i retning af en mere professionel organisation med et vedvarende strategisk fokus. Adm. Direktør Malene Krüger siger om ansættelsen

’Jeg er både glad, stolt og ydmyg over at starte samarbejdet op med vores nye bestyrelse. Det er tre markante og erfarne navne, som skal hjælpe os med en yderligere professionalisering og en skærpelse af vores profil som en tegnestue, der skaber byggerier og masterplaner, som bidrager positivt til klimakampen. Vi føler os meget privilegerede over at tre så visionære og erfarne kræfter har takket ja. Den tillid forpligter og vi glæder os så meget til samarbejdet’