Cirkulær økonomi og LCA-kompetent projektleder søges til tre-årigt udviklingsprojekt.

Tredje Natur søger projektleder, der brænder for at modne cirkulær økonomi i byggebranchen. Er du som os optaget af at skubbe byggesektoren i en målbart bæredygtig retning, og formår du at kombinere det strategiske overblik med det faglige maskinrum, så læs endelig videre.

Tredje Natur er som del af en større projektgruppe blevet tildelt en større forskningspulje til et treårigt udviklingsprojekt indenfor cirkulært byggeri, Circle Bank, og vi afsøger nu markedet for en projektleder. Vi søger nu en person, der kan drive Tredje Naturs rolle i udviklingen af Circle Bank og samtidig styrke tegnestuens grønne førerposition.

JOBBET
Du vil varetage ansvaret for daglige udvikling af Circle Bank. Projektet spænder over alle byggeriets faser fra nedrivning til færdigt byggeri, og din primære opgave vil være at bane vejen for en mainstream cirkulær design- og projekteringsproces baseret på målbare miljø- og LCA-principper. I projektet har Tredje Natur særligt fokus på to arbejdsområder, (1) den tidlige fase før nedrivning, hvor vi skal kunne vurdere bygningsmassens cirkulære potentialer og (2) den cirkulære designfase, hvor vi skal kunne integrere upcyclede bygningsdele på samme vilkår som jomfruelige materialer.

DINE KOMPETENCER
Du har dyb viden om cirkulær økonomi og LCA i byggesektoren og mindst 5 års erfaring med byggeriets projekteringsfaser og designredskaber, herunder tidlige fasers skitsering og senere fasers BIM-baserede dialog mellem arkitekt, ingeniør, entreprenør og bygherre.

 • Du trives i de ofte komplekse og langstrakte samarbejdsforløb, der kendetegner forsknings- og udviklingsprojekter og evner at veksle mellem faglig fordybelse, systemisk innovation og strategisk lederskab.
 • Du elsker at dele ud af din viden og gør det til dit job at vide alt om feltet. Du ser muligheder for afledte forretningsområder, nye samarbejder og styrkede arkitektoniske potentialer, hvor det cirkulære kan udvikles og hvor forskning kan komme samfundet konkret til gode.
 • Du har sans for at udvikle arkitekturen med afsæt i de cirkulære materialer. Du er pragmatisk og hands-on når mulighederne byder sig for at teste systemer, materialer og komponenter i 1:1.

VI TILBYDER

 • Et kreativt arbejdsmiljø med spændende projekter der flytter milepæle i den grønne omstilling af byggeriet og byerne.
 • En flad struktur med plads til selvorganisering og en kultur hvor egne initiativer hyldes.
 • En voksende virksomhed, der i stigende grad arbejder internationalt.
 • Verdens bedste team og verdens bedste kolleger.

PRAKTISK
Kontakt Flemming Rafn på fr@tredjenatur.dk – 4093 4309 eller Malene Krüger mk@tredjenatur.dk – 2829 0279 ved spørgsmål og send din ansøgning til begge pr. mail.

 • Deadline for ansøgning mandag d. 31. maj.
 • Stillingen ønskes besat efter sommerferien.
 • Ansøgninger behandles løbende og samtaler afholdes ligeledes løbende.
 • Alle henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til de gældende GPDR-regler.

OM CIRCLE BANK
Circle Bank er en nytænkende værdi- og materialebank, hvor ressourcer af dokumenteret værdi og kvalitet kan udveksles for at understøtte cirkulær økonomi i byggesektoren. Platformen vil fungere som et cirkulært beslutningsstøtteværktøj for bygningsejere og andre aktører i byggesektoren og vil være byggeriets foretrukne platform for cirkulær økonomi.

Læs mere på circlebank.dk

OM TREDJE NATUR
Vi er et innovativt arkitektkontor på Nørrebro i København, der udvikler positivistiske og skalerbare byløsninger til den grønne omstilling. Vi arbejder med alle byens skalaer og alle kategorier indenfor regenerativ byudvikling og design.

Læs mere på tredjenatur.dk