Et gråt fortov på Heimdalsgade på Nørrebro, får i disse dage et markant ansigtsløft. TREDJE NATURs vandhåndterende Klimaflise, skal nu testes i brug. Samtidig oplever tegnestuen stor interesse fra udlandet og første skridt mod Canada er taget.

Flisen er er udviklet til fremtidens fortove og vil håndtere effekterne af klimaforandringerne. Formålet med det 50 m lange teststræk er at se Klimaflisen i aktion sæsonerne igennem, indsamle data for hvordan den klarer de forskellige vejrtyper, belastning, saltning mv. og bruge den indsamlede data til at lave de sidste tilrettelser inden flisen kan sendes i industriel produktion og ud på markedet. Pilotanlægget, som udføres af Malmos, forventes indviet efter sommerferien.

PLUG & PLAY KLIMATILPASNING
Klimaflisen er et modulopbygget system, som gør det muligt at afvande og styre regnvandet i alle retninger. Flisen kombineres med en underjordisk vandbank, der kan udnyttes af både træer, brugere og byens fejebiler. Fortovet bevarer fortsat sin grundlæggende funktion, men giver samtidig mulighed for et lokalt vandkredsløb, der tilfører byrummene skygge, mikroklima, bynatur, leg og læring.

København har 750 km fortov og det globale behov for lokal klimatilpasning er enormt. Derfor skal der nye Plug & Play løsninger til for at kunne udrulle klimatilpasningen globalt. Klimaflisen er udtænkt af TREDJE NATUR og udviklet i samarbejde med IBF og ACO Nordic, som en ny innovativ klimatilpasningsløsning målrettet de tætte byer. Løsningen udnytter klimaudfordringerne positivt som drivkraft i udviklingen af mere robuste, oplevelsesrige og bæredygtige byer.

CANADISK PARTNERSKAB
Samtidig med pilotanlæggets anlæggelse har TREDJE NATUR netop underskrevet en samarbejdsaftale med canadiske Waverley Projects, der er baseret i Toronto. Aftalen skal afsøge mulighederne for at tilpasse systemet til Canadiske forhold. Med base i Toronto vil Waverley Projects sammen med en række lokale partnere arbejde for at udvikle og producere løsningen til det Nordamerikanske marked.

FAKTA

  • Klimaflisen er udviklet af TREDJE NATUR i samarbejde med ACO Nordic og IBF. Derudover har Kollision, Orbicon og Teknologisk Institut medvirket i udviklingsprojektet. Malmos udfører pilotanlægget.
  • Klimaflisen fik i foråret 2014 bevilget støtte fra kampagnen Klimaspring under Realdania og igangsatte derefter et treårigt produktudviklingsforløb med en samlet projektramme på 8 mio. kr.
  • Klimaflisen har modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden. Projektet har fået bevilget 1,1 mio. kr. til at fremstille og anlægge en teststrækning med klimaflisen på Nørrebro i København i samarbejde med Københavns Kommune.
  • Klimaflisen er en kombineret klimatilpasnings- og byrumsløsning til forsyningsselskaber, kommuner, ejendomsudviklere samt boligforeninger og vejlaug.