Sammen med bl.a. Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard kommer TREDJE NATUR med et indlæg på Boligdag ’13 under temaet “Miliarder til Renovering – få klimafordelene med.

Renovering og energirenovering er en af de vækstmotorer, som regeringen prøver at chock-starte med tilskud, energirenoveringsstrategi, fremskrivning af investeringer m.v.. Men hvordan kommer man i gang? Hvor meget kan der spares? Og hvordan tackler man udfordringerne med indeklimaet? Boligdag ´13 giver nogle bud og byder desuden på opdatering, erfaringsudveksling og inspiration

Program:

10.05 Energirenovering – hvor meget sparer man i virkeligheden?
– Når nye brugsmønstre og øget komfort udfordrer energiberegningerne
v/ Peter Noye, NIRAS

10.35 Nyt målerdirektiv – Hvad betyder det?
– EU’s nye målerdirektiv lægger op til hyppigere afregning og krav om visualisering – hvad betyder det for varmeregnskabet, hvordan ser økonomien ud og hvilke øvrige fordele kan fremhæves?
v/ Keld Forchammer, Brunata

11.20 Milestedet – boligafdelingen der lærte at elske ventilation – eller hvorfor ventilation med genindvending er en vigtig del af en renovering
v/ Søren Lillevang, Milestedet

13.00 Regeringens strategi for energirenovering i etagebyggeriet
v/ Martin Lidegaard, Klima-, Energi- og Bygningsminister

15.00 Gyldenrisparken – en renovering der fik ”det hele med”
v/ Casrten Bai, Lejerbo og Per Zwinge, Witraz

15.30 Inspirationsindlæg om klimatilpasning
v/ Ole Schrøder, TREDJE NATUR

Læs mere her