På en 50 meter lang fortovsstrækning på Heimdalsgade kan du nu gå på vandet. Et pilotstræk for det skalerbare klimatilpasningsprojekt Klimaflisen indvies officielt d. 27. september af Københavns Teknik og Miljøborgmester. Projektet er anlagt foran café Heimdalsgade22, til stor glæde for gæster og beboere i gaden.

Klimaflisens pilotstræk på Heimdalsgade bidrager ikke kun til gadens klimatilpasning, men tilfører også yderligere kvaliteter til gaden i form af træer og beplantning, plads til ophold og en smukkere overflade. Klimaflisen er udtænkt af TREDJE NATUR og udviklet i samarbejde med IBF og ACO Nordic. Pilotstrækket er en stor milepæl i Klimaflisens flerårige udviklingsproces og anlæggelsen skal derfor fejres af projektteamet sammen med Københavns Kommune, Realdania, Markedsmodningsfonden, øvrige samarbejdspartnere m.fl. Ninna Hedeager Olsen, Københavns Teknik og Miljøborgmester indvier pilotstrækket officielt torsdag d. 27. september kl. 17 foran café Heimdalsgade22. Alle er inviterede til at tage del i festlighederne!

OM KLIMAFLISEN
Klimaflisen er en ny skalerbar klimatilpasningsløsning målrettet de tætte byer. Flisen har samme format som den eksisterende fortovsflise, men kan håndtere 30% af nedbøren ved en 10-års skybrudshændelse og dermed aflaste de i forvejen fyldte kloakker.

“Vi er glade for at kunne demonstrere et unikt skalerbart klimatilpasningssystem på Heimdalsgade. Udover at præstere 1% af tiden, når vi oplever ekstreme regnvejrshændelser, skaber løsningen desuden stor bylivsværdi for byerne de resterende 99% af tiden. Vi mener, at vores gader er samfundets pulsårer, hvor man mødes i hverdagen og at vores fortove er en undervurderet del af vores infrastruktur, som har et stort potentiale for vores fremtidige samfund i de stadigt voksende byer,” siger Flemming Rafn Thomsen, partner i TREDJE NATUR

Klimaflisen er i stand til både at håndtere udfordringerne ved klimaforandringerne og få vandet til at løbe det rigtige sted hen. Derfor er der i forbindelse med anlæggelsen også anlagt plantebed med træer og beplantning, hvor regnvandet ledes hen. Med udviklingen af Klimaflisen er det med ambitionen om, at fremtidens fortov skal kunne opsamle og håndtere vandet, samtidigt med at det bidrager kvaliteten af vores byrum. Det handler bl.a. om begrønning af byen, bedre mikroklima, mere plads til ophold, bevægelse og leg, flere cykelstier, tryghed, tilgængelighed m.m.

”Klimaflisen repræsenterer en spændende tilgang til klimatilpasning og byudvikling, hvor de to ting smelter sammen i et skalerbart system. Vi ser frem til at følge Klimaflisen, hvordan den kan indgå i klimatilpasning af byen og hvordan borgerne tager imod den,” siger Jan Rasmussen, projektchef i Center for Klimatilpasning hos Københavns Kommune.

NÆSTE FASE
Som et led i næste fase for Klimaflisen er TREDJE NATUR nu interesseret i at komme i dialog med de danske kommuner og forsyninger om potentielle partnerskaber og anlæggelsen af flere fortov. Kontakt Flemming Rafn Thomsen (frt@tredjenatur.dk /4093 4309) ved interesse.


FAKTA OM KLIMAFLISEN
Navn:
Klimaflisen
Kreditering: Projektet er udtænkt af TREDJE NATUR og udviklet i samarbejde med IBF og ACO Nordic. Øvrige samarbejdspartnere tæller Københavns Kommune, Malmos A/S, Teknologisk Institut, Orbicon, Kollision og Smith Innovation. Realdania og Markedsmodningsfonden har støttet Klimaflisens udviklingsforløb.
Periode: 2014 – igangværende. Pilotstræk anlagt september 2018 på Nørrebro.