By & Havn har valgt teknisk rådgiver i forbindelse med arbejdet med etableringen af Lynetteholmen. Valget er faldet på COWI, TREDJE NATUR og Arkitema, som skal stå for rådgivningen de næste fire år.

Første led frem mod etableringen af Lynetteholmen er dermed taget og nu går arbejdet i gang med at få lavet et grundigt forarbejde til området. Området vil på sigt blive til en ny bydel i København og bopæl for ca. 35.000 mennesker, rumme metro og østlig ringvej samt indgå i Københavns klimasikring mod nord.

 Havnebygmester og anlægschef i By & Havn, Hans Vasehus, er glad for nu endelig at kunne komme i gang med arbejde:

”Det er jo altid med en vis respekt, at man sætter så store projekter i søen – bogstaveligt talt. Lynetteholmen vil være en forøgelse af Københavns samlede areal med ca. 2 procent og vil fungere både som klimasikring for vandstandsstigninger og vil samtidig kunne huse en helt ny bydel. Det er et historisk projekt og jeg glæder mig til at komme i gang med at gennemføre myndighedsarbejdet og projekteringen sammen med vores rådgivere”.

I forbindelse med den tekniske rådgivning skal COWI med TREDJE NATUR og Arkitema som underrådgivere se nærmere på udformning og placering af Lynetteholmen, så man kan sikre, at projektet som planlagt kan ibrugtages fra 2022. By & Havn har i denne forbindelse desuden afholdt en række workshops, hvor de væsentligste hensyn er blevet diskuteret. Her har Ole Schrøder, partner hos TREDJE NATUR deltaget som en af 25 arkitektur eksperter. Den indsamlede viden fra workshoppen tages med i det videre forløb angående den arkitektoniske bearbejdning af Lynetteholmen.

Vi ser frem til det spændende og vigtige arbejde, der skal foretages under rammeaftalen de næste fire år!

FAKTA om ‘Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand’
Teknisk rådgiver (tildelt rammeaftalen): COWI med TREDJE NATUR og Arkitema som underrådgivere.
Projekt/aftale: Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand ved anlæg af Lynetteholmen
Ydelser: Arkitektonisk bearbejdning og udformning, projektering, nødvendige forundersøgelser mv.
Estimeret værdi: DKK 15 mio. ekskl. moms
Varighed: Fire år
Juridisk rådgiver: Bech-Bruun