Ole Schrøder er af Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg, i samarbejde med Green Building Council og Bygherre Foreningen, inviteret som oplægsholder til udsolgt debatmøde om verdensmålene.

Debatmødet har overskriften ”Hvordan kan verdensmålene konkret bidrage til at øge værdiskabelsen i den danske ejendomsbranche?” og har fokus på, hvordan FNs verdensmål kan oversættes til praksis i branchen.

Ole vil igennem TREDJE NATURs projekter fortælle om konkrete erfaringer med og bud på, hvordan implementering af verdensmålene kan skabe økonomisk og bæredygtig merværdi.

De øvrige oplægsholdere tæller Helle Vang fra COWI A/S, Anne Skovbro fra By og Havn, Mette Qvist fra Green Building Council Denmark, Claus Torp fra Furesø Kommune, Elisabeth Hermann Frederiksen fra NREP, Tony Christrup fra Arkitektgruppen og Hanne Ullum fra Bygherreforeningen.

Læs mere om debatmødet her: https://my.eventbuizz.com/event/verdensmaalene—som-katalysator-for-oekonomisk-og-baeredygtig-mervaerdi-/detail

Vi ser frem til en spændende eftermiddag, der forhåbentlig kan være med til at sætte skub i den rigtige retning!