Københavns Kommune har netop skrevet kontrakt med TREDJE NATUR.

Tegnestuen skal – i forlængelse af EUROPAN-konkurrencen – udvikle en blå/grøn masterplan for Skt. Kjelds Kvarter på Ydre Østerbro, og ambitionen er at skabe et udstillingsområde, der viser de bedste måder at arbejde med regnvand, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand i den tætte by.

København får snart sit første klimatilpassede kvarter. Skt. Kjelds Kvarter på Ydre Østerbro skal være udstillingsområde for Københavns klimatilpasningsplan og Tegnestuen TREDJE NATUR har fået til opgave at udvikle den blå/grønne masterplan for kvarterets byrum og gader.

Tegnestuen vandt kort før jul EUROPAN-konkurrencen med en vision for fremtidens Skt. Kjelds Kvarter som et bykvarter med grønne gader og frodige pladser, hvor regnvand skaber en ny puls i byen.

Tankerne i deres vindende forslag ”Det Sidste brokvarter” spiller smukt sammen med klimatilpasningsplanen, og Københavns Kommune har nu bedt TREDJE NATUR om at udfolde og konkretisere vinderprojektets visioner i tæt dialog med både kommunens fagfolk og områdets beboere

Med underskrivningen af kontrakten tager EUROPAN-projektet ”Det sidste brokvarter” nu første skridt mod realisering (fra venstre: Mads Uldall – projektchef i områdefornyelsen, Lise Palm – planchef, Flemming Rafn Thomsen – partner i TREDJE NATUR, Tina Saabye – stadsarkitekt, Ole Schrøder – partner i TREDJE NATUR).

EUROPAN 11

Københavns Kommune deltog i den internationale arkitektkonkurrence EUROPAN11 for at få ideer til, hvordan kvarteret omkring Skt. Kjelds Plads kan udvikle sig i fremtiden. Det er et led i den områdefornyelse, som kommunen påbegyndte i 2011. Med klimatilpasning som det bærende element har Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter planer om, at en række grønne og blå byrum kan skabe nye samlingspunkter i kvarteret og dermed skabe en ny samlende identitet for Ydre Østerbro.

”Vinderprojektet fra EUROPAN-konkurrencen præsenterer et visionært forslag til, hvordan vi trække naturen tilbage i byen og udnytter de kvaliteter, som det kan give til byrummet,” siger stadsarkitekt Tina Saaby. ”Og derfor vil vi gerne arbejde videre med forslaget fra TREDJE NATUR”.

Projektchef i Områdefornyelsen Mads Uldall ser også store perspektiver i projektet. ”En grønnere bydel vil være smukkere og mere spændende at bevæge sig i,” fortæller han. ”Men det vil også være en måde at håndtere regnvandet ved de store regnskyl, som vi forventer flere af i fremtiden”.

Kloakkerne kan ikke håndtere de stigende regnmængder, og det vil kræve en milliardinvestering af udvide kapaciteten i tæt bebyggede områder. I stedet for at grave større kloakker skal klimatilpasningsprojektet i Skt. Kjelds Kvarter vise, hvordan vi skal indrette byen, så regnvandet kan håndteres i gadebilledet på en både sjov, flot og effektiv måde.

FAKTA

Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter er støttet af midler fra Københavns Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Områdefornyelsen arbejder sammen med Center for Park og Natur og Byfornyelsen for at gøre Skt. Kjelds Kvarter til Københavns grønneste kvarter, og der er samlet set over 50 mio. kr. til at forbedre og klimatilpasse pladser, gader og gårde i hele kvarteret. I løbet af efteråret vil de konkrete projektforslag blive drøftet med beboere i kvarteret, inden realiseringsfasen begynder.

Læs mere om Områdefornyelsen
Se vinderprojektet Det sidste brokvarter her