TREDJE NATUR er udpeget til at tegne ny helhedsplan for Bagsværd Skoles arealer i Gladsaxe Kommune.

Helhedsplanen skal være grundlag for fastsættelse af nye planbestemmelser i kommune- og lokalplan. TREDJE NATUR skal uvikle de nye rammer for området, som blandt andet skal skabe sammenhæng til resten af bymidten og Bagsværd Bypark, herunder lokalplan for Købmandsbyen, som er undervejs, samt Ringbos arealer. Lavenergi byggeri, lokal håndtering af regnvand, biodiversitet og  rekreative potentialer skal sammenholdes i den nye plan. Området er stationsnært, og der skal derfor bygges relativt tæt og bebyggelsesstrukturen skal gøre det nemt at færdes på cykel og som gående. Byggeriet skal indeholde en blanding af erhverv og boliger.

Helhedsplanen forventets færdig sidst på året.