I dagens Information er vi med til at kick-starte avisens nye artikelserie Omstilling. Med udgangspunkt i vores visionsplan for Klimakvarteret på Østerbro forkuserer artiklen på hvordan vi arbejder med vand og naturværdi.

»Når vi taler om det etiske og eksistentielle som udgangspunkt for vores arbejde med klimatilpasning, kan det måske lyde frelst, men klimaforandringerne rykker ved vores forestilling om det eviggyldige. God arkitektur er for os altid noget, der er vedkommende og rører os i både kropslig og eksistentiel forstand. Vores rolle er at lade de fysiske rammer formidle indsigt i den verden, vi alle er en del af, og de ressourcer, vi forbruger. Arkitektur må aldrig blive blot endnu et spørgsmål om personlig smag.«

Artikeserien Omstilling har fokus på hvordan ledes økonomien, samfundet og livsformen i en bæredygtig retning? Information rapporterer hver onsdag fra omstillingens frontlinje, interviewer praktikere og tænkere, kaster lys over politiske tiltag og nye impulser og beskriver barrierer for og incitamenter til en omstilling til et mere bæredygtigt samfund.

Artiklen er skrevet af Kristoffer Weiss.

Læs artiklen hos Information.