TREDJE NATUR udvikler Danmarks første klimakvarter

Den 18. august 2012 åbnes Københavns første klimakvarter af miljøminister Ida Auken. Her fremvises projektvisionerne ved en stor folkefest, der skal gøre Skt. Kjelds Kvarter på Ydre Østerbro til Københavns grønneste brokvarter.

Pressemeddelelse, august 2012 

Klimaet er under forandring. Vi kan se frem til flere korte, men heftige regnbyger, som dem København de sidste to somre har oplevet. I Skt. Kjelds Kvarter skal et omfattende byudviklingsprojekt demonstrere hvordan byen kan indrettes, så regnvandet kan håndteres i gadebilledet på en naturligog effektiv måde til gavn for kvarterets beboere og besøgende. Projektet er tegnet af det nyetablerede arkitektkontor TREDJE NATUR, og fremviser nye løsninger til hvordan vi både klimatilpasser og byudvikler byen.

“De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtig an, kan vi sikre byen mod regn samtidig med, at vi tilfører byen nye rekreative værdier. Det er ideerne for Skt. Kjelds Kvarter et rigtig godt eksempel på”, siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Pragmatisk og innovativ byudvikling
TREDJE NATURs projekt rummer en lang række pragmatiske strategier til at indfri de mange forventninger til kvarteret. Blandt andet genvinder arkitekterne 20% af gadearealet ved at optimere veje og parkeringspladser. Det vundne areal udgør potentielt 50.000 m2, som skal bruges til at byudvikle området, og det er en præmis ikke at gå på kompromis med de eksisterende funktioner.

På de større pladser, bl.a. Skt Kjelds Plads og Tåsinge Plads, bliver der for alvor arbejdet på at skabe nye typer byrumsoplevelser med udganspunkt i byens, naturens og vejrets omskiftelighed. En gigantisk ring, der fortolker den nuværende rundkørsel, blæser kølende regnstøv ud på de varme sommerdage og hundredevis af plantearter gør naturen attraktiv året rundt i et kuperet terræn, der indbyder til leg og ophold.

”På Skt. Kjelds Plads og Tåsinge Plads kan vi optimere terrænet således, at byrummets overfladeareal mere end fordobles. Det giver plads til blandt andet større naturværdi, bedre mikroklima og derved også mere byliv og bedre vandhåndtering. De store byrum bliver både markante og naturlige samlingspunkter i bydelen, hvor der også bliver mulighed for at integrere nye caféer og legepladser”, siger Flemming Rafn Thomsen, partner i TREDJE NATUR.

Vandet spiller naturligvis en særlig rolle i projektet. Det er tanken at pladserne skyller over med vand når det regner og at vandet bliver liggende i byrummene lidt længere end sædvanligt. Det aflaster kloakkerne, og er samtidig med til at transformere oplevelsen og brugen af byrummene.


Københavns grønneste brokvarter
Der bliver etableret cykelstier, der fungerer som regnvandskanaler. Vandtårne, grønne tage, byhaver, grønne gårde og kanaler der leder vandet væk fra kvarteret til Nordhavnen og gør gaderne frodigere. Og samtidigt giver grundlag for større biologisk mangfoldighed i byen. Det er blot nogle af de nye idéer til klimatilpasning som projektet på ydre Østerbro ønsker at udvikle over de kommende år. Københavns Kommune vil gøre Skt. Kjelds Kvarter på Ydre Østerbro til et udstillingsområde for klimatilpasning i et tæt bebygget bykvarter. Et sted, der viser hvordan vi på én gang kan sikre vores byer mod fremtidens klimaudfordringer og samtidig give vores byrum og gader et markant løft.

Langt de største udfordringer for vores samfund ligger i den eksisterende by. Målet er at opgradere byen til beboernes forventninger med hensyn til  hvad byen skal kunne på det bæredygtige, sociale og sundhedsmæssige niveau. Tanken er hér, at et sammenhængende og naturligt design skaber den mest kraftfulde strategi og løsning for kvarteret som en helhed, men også rummer en sensibilitet for det individuelle rum, sted og menneske i byen”, siger partner i TREDJE NATUR, Ole Schrøder.

Klimatilpasning bør ikke kun handle om større kloakker eller stigende afgifter. Derfor vil projektet i stedet arbejde med byens synlige overflade og gøre byen grønnere, så vandet både forsinkes og samtidigt gør byrummene fantastiske at opholde og bevæge sig i for byens beboere.

”I Københavns Kommune skal vi sikre byen mod de kraftige regnskyl vi forventer i fremtiden,” fortæller stadsarkitekt Tina Saaby. ”Projekterne i klimakvarteret viser, hvordan vi på en gang kan skabe smukke, grønne gader og byrum og i samme omgang kan etablere en effektiv teknisk løsning, der leder regnvandet i vore gader ud til havnen – i stedet for ned i vores kældre. Det er arkitektur, der integrerer teknik og æstetik på en ny og meget spændende måde”, siger Tina Saaby, stadsarkitekt i Københavns Kommune.


Om TREDJE NATUR
I seneste udgave af det anerkendte internationale arkitekturmagasin A10 kåres TREDJE NATUR til Shooting Stars bland 10 andre unge toneangivende tegnestuer i Danmark. Det nystartede kontor, der har base på Nørrebro, har fået en flyvende start på den danske arkitekturscene. Med et treårigt arbejdslegat i ryggen fra Statens Kunstfond i 2011 gjorde Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen alvor af visionen om en ny arkitekturpraksis hvor skellet imellem natur og arkitektur udfordres. Under slagordet By+Land=Bland! er TREDJE NATUR for nylig gået videre til sidste runde i Danmarks største planlægningskonkurrence i Aalborg Øst og er prækvalificeret i konkurrencen om et omfattende campusbyggeri i norske Kongsberg.

Om Skt. Kjelds Klimakvarter
Arkitektkontoret TREDJE NATUR vandt i december 2011 opgaven gennem EUROPAN11 ved at udvikle en visionær plan for, hvordan bydelens gader og byrum kan blive frodigere, og hvor regnen og naturens fænomener skaber en fælles puls i byrummet. Om få år skal kvarteret fremvise de nye løsninger i praksis, og det er ambitionen at skabe et modelområde der både nationalt og internationalt skal inspirere bredt og styrke Danmarks position indenfor klimatilpasning og bydesign. Til åbningen af klimaprojektet står kontoret klar til både at fortælle mere om projektet og lytte til nye idéer.

Projektet offentliggøres på Tåsingegade af blandt andre miljøminister Ida Auken og stadsarkitekt Tina Saaby lørdag d. 18 august kl 11-15. Se mere på kommunens egen side om projektet på www.klimakvarter.dk.

Information om projektet
Ansvarlige partnere: Flemming Rafn Thomsen og Ole Schrøder
Designteam: Monica Galiana, Anna Sissela Michalsdottir, Joan Melgaard Rasmussen, Lotte Randeris Kristensen, Louise Fiil Hansen og Hans H. Bærholm
Sted: Skt. Kjelds Kvarter. Ydre Østerbro i København
Bygherre: Københavns Kommune ved  Center for Park og Natur, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Københavns Gårdhaver, Københavns Energi og Miljøpunkt Østerbro.
Areal: 105 Ha
Projektperiode: 2011-16

Kontakt info
Flemming Rafn Thomsen tlf. +45 40934309 email frt@tredjenatur.dk eller Ole Schrøder tlf. +45 2510 4460 email os@tredjenatur.dk.

Pressemateriale kan downloades her.