TREDJE NATUR er inviteret til at deltage i nyt parallelopdrag om BBA grunden på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har købt ejendommen Bernhard Bangs Allé 43-45 (BBA-grunden) med henblik på her at etablere et center for handicap, idræt og kultur. Endvidere skal der opføres en svømmehal, ligesom det skal sikres, at der på grunden kan etableres en idrætshal.

Hovedvægten i opgaveløsningen skal lægges på forslag til disponering af BBA-grunden samt grundens udformning og sammenhæng med Grøndalen. Samtidig skal BBA-grunden/Grøndalen tænkes ind i et sammenhængende kultur- og fritidsstrøg med KU.BE på den anden side af Metroen – og i de øvrige bymæssige sammenhænge.

Parallelopdraget skal ende ud i en helhedsplan for området, der disponerer de 129 mio. kr. der foreløbigt er afsat i samlede anlægsbevilinger. Der udpeges ikke en vinder, og de tre tegnestuer er sikret muligheden for at deltage i et efterfølgende udbud/konkurrence.

TREDJE NATUR konkurrerer mod tegnestuerne Polyform og MLRP.

Fra programmet:

Helhedsplanlægningen og udviklingen af de nye bymæssige sammenhænge skal tage sit udgangspunkt i følgende mål for udviklingen, som de er formuleret i Frederiksbergstrategi 2012:

Destination i Hovedstaden: Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Vi vil udvikle byens oplevelses- og kulturtilbud ved at bygge videre på eksisterende attraktioner og byens kulturhistoriske traditioner og skabe plads til det overraskende og anderledes.

Livskvalitet i hverdagen: Frederiksberg skal være et levende byområde, der understøtter borgernes livskvalitet i hverdagen. Vi vil sikre høj kvalitet i den offentlige service og rammerne for udfoldelse af hverdagslivet for mennesker i forskellige livsfaser og livsformer.

Klimabyen for fremtiden: Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klima. Vi vil udvikle og fremme innovative miljø- og klimaløsninger, som skaber bedre livskvalitet for borgerne og som er særligt egnede i tætte byområder som Frederiksberg.