Torsdag d. 29. november fortæller vi om vandsøjlerne i Klimakvarteret. Tankegangen går ud på at tænke vandet som en ressource i stedet for en belastning. Vandsøjlerne er en hybrid imellem vandtårn og regnvandstønde, og er en unik Københavnermodel, der bringer ny viden, identitet og teknologi til byens rum. Samtidig er de en vigtig del af klimatilpasningen. Søjlerne opsamler regnvandet fra byens tage og kan senere bruges både rekreativt og til adskillige nytteformål.

Læs mere på Klimakvarterets hjemmeside.

Kom forbi kl. 17-20 på Vennemindevej 39 og bidrag med dine egne ideer.