TREDJE NATUR til politisk topmøde om Ringbyens grønne og blå strukturer. Den 28. november er vi inviteret til at vise strategier for hvordan man kan skabe naturværdi når der samtidig klimatilpasses og anlægges nye infrastrukturer. Vores bidrag skal inspirere deltagerne til at komme med konkrete input til beslutningsgrundlag om nye fælles blå og grønne strukturer i Ringbyen. Alle politikere fra Ringby/ Letbanesamarbejdets kommunalbestyrelser og regionsrådet er inviteret til at deltage og der forventes et stort fremmøde.

Arrangementet afholdes på Arken, Museum for Moderne Kunst, og kræver tilmelding.

Fra programmet:
Ringby – Letbanesamarbejdet har udviklet sig markant fra det blev etableret i 2007 til nu. Samarbejdsplatformen er vokset og blevet stærkere – og vi har bevist, at vi sammen kan skabe visioner og resultater. Letbanen og byudviklingen i ring 3 er kommet på den nationale dagsorden som en af drivkræfterne til at sikre, at hovedstadsområdet fortsat kan være Danmarks vækstdynamo. Og vores omverden har fået øjnene op for de nye muligheder, der bliver skabt. Muligheder, som også borgernei Ringbykommunerne er engagerede i at medvirke til at udforme.
Nu er det tid til at tage det næste skridt og få omsat visioner og strategier i det politiske charter til det fælles handlingsprogram, der skal skabe grundlaget for at gøre Loop city til virkelighed.

Om Ringbyen
LOOP City er visionen om en bæredygtig udvikling af forstæderne rundt om København. Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på tværs af både sektorer, geografiske grænser og myndighedsområder og tager fat på mange af de allerstørste udfordringer som moderne byer står overfor i dag. Det er udfordringer som global opvarmning, energiforsyning, biodiversitet, sundhed, mobilitet, mangel på arbejdskraft m.v. Ringbyen dækker over et cirka 30 kilometer langt byområde – fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. Dialogprojektet Ringbyen er et samarbejde mellem Transportministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Region Hovedstaden og Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk kommuner.

Læs mere om Ringbyen her.