TREDJE NATUR inspirerer i New York. Klimakvarteret Sankt Kjelds på Østerbro i København har vakt international interesse, og nu deltager tegnestuen i en uges dialogmøder med kommune, forsyning, fonde og interessante samarbejdspartnere, hvor tegnestuens tilgang i Klimakvarteret, Grøn Klimatilpasning og Enghaveparken skal kickstarte megabyens tranformation.

København anses internationalt for at gå foran inden for bæredygtig byudvikling. I bydelen Sankt Kjelds på Østerbro har TREDJE NATUR løst udfordringen med en omfattende visionsplan, der som et af verdens første bykvarterer inkluderer store mængder regn og samtidig gjort kvarteret grønnere og mere attraktivt at leve i. Det har vakt så stor begejstring i New York, at millionbyen nu vil skabe sit eget klimakvarter efter københavnsk forbillede.

”Vi er fuldstændigt henrykte over initiativet. Da vi lagde grundstenen i Klimakvarterets åbne konkurrence i 2011 og det efterfølgende årelange visionsarbejde med kvarterets borgere og kommunen og områdefornyelsen havde vi selvfølgelig en håbefuld drøm at strategien ville forplante sig. Derfor er det en fantastisk glæde at tage af sted med de enestående firmaer og kommunale ildsjæle, der har drevet kvarteret og København videre til en af verdens mest visionære og handlekraftige klimabyer,” udtaler grundlæggerne i Tredje Natur Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen.

Klimakvarter
DANSKE LØSNINGER
Samarbejdet indledes i disse dage, hvor DI’s kontor i New York, Danish Cleantech Hub, sætter fokus på, hvordan danske løsninger inden for klimatilpasning kan gøre New York mere modstandsdygtig over for klimaforandringer og ekstremt vejr og samtidig forbedre livskvaliteten for newyorkere. Foreløbig er der lavet en 3-årig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og New York City Department of Environmental Protection.

 “Vi er spændte på at byde Købehavns Kommune og deres private partnere velkommen her i New York. Arrangementet markerer opstarten på vores samarbejde med København. I løbet af disse tre dage skal vi lære hinanden lidt bedre at kende, og jeg er sikker på at vi får lagt et godt fundament for det videre samarbejde omkring klimakvarteret i New York, ” udtaler DEP Kommissær, Emily Lloyd.

– ”København har i samarbejde med en række danske virksomheder opbygget stor erfaring med klimatilpasning. Hvis andre storbyer kan lære af Københavns erfaringer, deler vi meget gerne ud af vores viden. New Yorks interesse for den københavnske måde at sikre en by mod skybrud vil være med til at åbne døren for et dansk eksporteventyr her og i andre storbyer verden over” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Enghaveparken
DANISH CLEANTECH HUB

Danish Cleantech Hub blev sat i verden af DI og State of Green i 2014 for at skabe dialog mellem beslutningstagere i New York og samtidig synliggøre grønne danske løsninger for millionbyen.

– ”Vi ser frem til, at Danish Cleantech Hub de næste par dage vil danne rammen for dialog mellem offentlige og private aktører inden for klimatilpasning og konkret udveksling af ”best practice” fra klimakvarteret på Østerbro, så disse kan omsættes til et tilsvarende projekt i New York”, siger Andreas Brunsgaard, chef for DI’s kontor i USA.

Danish Cleantech Hub har indgået et tæt samarbejde med Københavns Kommune om klimatilpasning, og det er baggrunden for, at Danish Cleantech d. 14.-16 marts samler repræsentanter fra New York og København og en række danske virksomheder, der alle har været med til at skabe klimakvarteret på Østerbro. De danske virksomheder der medvirker er: TREDJE NATUR, Rambøll, COWI, SLA, Henning Larsen Architects, Envidan, Orbicon, DHI, og NIRAS. Som opfølgning på arrangement i New York vil der blive afholdt workshop omkring september 2016.

KONTAKT
Hvis man er interesseret i at vide mere om samarbejdet mellem DK og NYC, er I velkomne til at kontakte Partner Ole Schrøder, os@tredjenatur.dk  +45 2510 4460 og Partner Flemming Rafn Thomsen, frt@tredjenatur.dk +45 4093 4309.