Lynetteholm skal fungere som klimasikring af København. Nu løftes lidt af sløret for, hvordan det skal ske i praksis.

I et TV-indslag på TV2 Lorry løftes sløret for, hvordan Lynetteholm kan klimasikre København mod stormflod i fremtiden. COWI, Tredje Natur og Arkitema er rådgivere på projektet for By & Havn. Rådgivere på selve testen er COWI og DHI.

Hvordan stormflodssikringen langs den nordlige og østlige kant på Lynetteholmen udføres bedst testes nu af By & Havn. Vi har arbejdet dybdegående med øens udformning, da den endelige klimasikringskote netop afhænger af denne. Vi har blandt andet arbejdet med en naturbaseret klimatilpasning, hvor vi kan vi opnå en stor reducering af kystsikringskoten i forhold til en reflekterende kant. Den naturbaserede landskabelige løsning har en absorberende kant, som bryder bølgerne inden de rammer land. Lige nu testes modeller for dette for at finde den bedste og mest effektive løsning for Lynetteholmen.

Se nyheden hos TV2 Lorry her.

FAKTA OM PROJEKTET
Størrelse: 2,8 km2 stor ø
Projekt: Ny bydel med 35.000 nye indbyggere, metro, østlig ringvej samt kystsikringsprojekt mod nord.
Tidsperspektiv: Anlæggelse starter i 2021 og kan tage mellem 30 og 40 år
Teknisk rådgiver (tildelt rammeaftalen): COWI med TREDJE NATUR og Arkitema som underrådgivere.
Bygherre: By & Havn
Projekt/aftale: 4-årig rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand ved anlæg af Lynetteholmen
Ydelser: Arkitektonisk bearbejdning og udformning, projektering, nødvendige forundersøgelser mv.