Vi har meget venligt modtaget Arkitekt Frits Schlegel og Hustru Fritze Schlegel F. Graaes
Legat, 2013. Det er et velkomment skulderklap og den festlige reception i Amaliegade var en god anledning til at komme ud af huset og fejre os selv lidt.

Fra bestyrelsens motivation:

TREDJE NATUR gennembryder den konventionelle landskabsarkitekturs virke med et forfriskende nyt syn på, hvordan vi skaber en ny form for naturværdi i vores byer og deres landskaber. De definerer i princippet en tredje dimension hvor fokus er rettet mod steder, hvor det regulerede og det uregulerede kan støde sammen og skabe nye historier. (…)

De inddrager naturen og klimaets foranderlighed i deres fænomenologiske analysemetoder, og de konfronterer os med at opleve bygninger eller byrum på en rigere, skævere og sanseligere måde. Deres kompositum, BY + LAND = BLAND, opsummerer deres bredde, budskab og tilgang til fremtidens landskabsarkitektur.

Billedet viser Schlegel parret i godt selskab og er taget fra den monografi der ledsagede legatet. Skål!