TREDJE NATUR udvikler det storstilede projekt på Faste Batteri ved Njalsgade på Amager. Vi har udviklet masterplanen sammen med bl.a. Arkitekma og Polyform. Kvarterets helt centrale idé udtrykkes i det centrale landskab som masterplanen på den 71.600 kvm orienteres imod. Samlet set skal der bygges 125.000 m2 og området bliver helt centralt for Amager og Ørestad. Nu pågår arbejdet med den videre udvikling, hvor TREDJE NATUR for nuværende har ansvaret for landskab, klimatilpasning og kantzoner.

»Bydel efter bydel prøver vi at justere lokalplanerne til at få mindre skala, mere kvalitet i byrum og fokus på det grønne, så vi ikke bare får arkitektoniske vartegn, men noget der fungerer for dem, der bor her og færdes her. Det er jo trods alt københavnernes by«, siger Morten Kabell, miljø- og teknikborgmester i København.

Læs mere i Politiken.

Læs startredgørelsen her.