På lørdag d. 23. februar, står et nyt stort skybruds- og byrumsprojekt i Klimakvarteret klar til indvielse i København.

Det nyeste projekt ved Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er tegnet af SLA og er det hidtil største i udførelsen af visionerne for området. TREDJE NATUR står bag den 100ha store helhedsplan, som siden 2012 har skabt rammerne for Klimakvarterets videre byudvikling.

Klimakvarteret er grundlagt på en ny ambitiøs dagsorden for byen. En dagsorden for, hvordan byen må tænkes på en ny måde set i lyset af klimakrise og tilflytning. Klimakvarteret har siden tilblivelsen fået stor international opmærksomhed for at være et visionært og innovativt eksempel på, hvordan man kan udvikle fremtidens klimavenlige by.

Vi er stolte over at se at projektet nu er ført ud i virkeligheden og ønsker et stort tillykke til København og Østerbro med et fornyet kvarter, hvor naturens egne løsninger er kommet med redskabskassen. Vi håber at denne tilgang bliver et modeleksempel for, hvordan byerne håndterer klimaforandringerne og skaber gode steder at bo. Et stort tillykke med det flotte resultat skal lyde til alle de aktører der igennem årene har arbejdet for at realisere visionen. Alle er velkomne til indvielsen på Bryggervangen kl. 12.00 -14.00 på lørdag.