TREDJE NATUR skriver kontrakt med Helsingør Kraftvarmeværk. Opgaven fokuserer på de grønne sammenhænge omkring ny forsyning og driftscenter, og skal understøtte bygherrens vision om at skabe et energimæssigt fyrtårn mod Kongevejen.

HØK gennemfører nu sine byggeplaner på Energivej i den vestlige del af byen. Det står klart, efter at Helsingør byråd på et møde den 22. juni godkendte lokalplan og VVM for det 85.000 m2 store område. Godkendelsen omfatter fornyelse og ombygning af Helsingør Kraftvarmeværk til biobrændsel, nyt driftscenter og en mulig ny genbrugsplads, hvor det indtil videre kun er de to første byggerier, der arbejdes på. Formand for bestyrelsen i Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl, siger i forbindelse med byrådets beslutning:

– Det er glædeligt, at Helsingør byråd har godkendt lokalplan og VVM. Fornyelsen og omlægningen af Helsingør Kraftvarmeværk fra naturgas til biobrændsel giver mulighed for at sikre forsyningssikkerheden, mindske CO2-udslippet og opnå lavere priser. Driftscentret bliver arbejdssted for alle vores medarbejdere og giver en række synergier, ligesom det styrker styrker arbejdsfællesskabet. Målet er at skabe rammer for en inviterende, dynamisk og industriel miljø- og forsyningsvirksomhed på Energivej. Sammen med vores rådgivere går vi nu i gang med at udvikle projektforslag.

TREDJE NATURs opgave er at tegne et rekreativt og lærende landskab, der både giver plads til dagligdagen for kraftvarmeværkets ansatte og besøgende udefra. TREDJE NATUR arbejder med det synergimæssige potentiale i opgaven og skal projektere et nyt landskabeligt samlingssted for vidensdeling – et udstillingsvindue for innovative bæredygtighedsløsninger, der tager udgangspunkt i sammenhængen mellem kraftvarmeværket og naturen. Det er en unik mulighed for at vise at teknik og natur ikke er hinandens modsætninger, men i stedet går i symbiose for stærkere oplevelse og synergi.


Erfarne rådgivere
Ved projektering og udførelse af byggerierne på Energivej samarbejder Helsingør Kraftvarmeværk med en række rådgivere. I forbindelse med udvidelsen af Helsingør Kraftvarmeværk er Grontmij rådgivere på maskin- og el-entreprisen, mens COWI står for byggeriet, hvor Gottlieb Paludan Architects leverer arkitektydelserne. På driftscentret er Christensen & Co arkitekter A/S arkitekter med Moe A/S som ingeniører. TREDJE NATUR er landskabsarkitekt på begge projekter.

– Vores rådgivere har stor ekspertise inden for deres respektive områder, og de har i tilbudsfasen vist stor forståelse for både de tekniske og æstetiske sider af vores projekter. Processen har været meget spændende, og vi ser frem til et godt samarbejde de kommende år, slutter Per Tærsbøl.

Næste fase er, at projektforslagene godkendes i Helsingør Kraftvarmeværks bestyrelse. Dette forventes at ske i løbet af efteråret 2015, hvorefter entreprenørarbejderne sendes i udbud. Driftscentret er planlagt til indvielse i efteråret 2017, mens ombygningen af Helsingør Kraftvarmeværk forventes afsluttet i vinteren 2017/2018.


Den tredje dimension

Som en del af Helsingør Kraftvarmeværks succeskriterier et det vigtigt værket kan tilbyde et læringsrum for besøgende. Derfor ønsker værket at der er gode muligheder for at besøgende, særligt skoleklasser, kan vises sikkert rundt på alle de centrale dele af det samlede kraftvarmeværk og landskab og derved få en oplevelsen af kraftvarmeværkets funktioner. Det finurlige navn, Den 3. dimension, beskriver for os det område, der med en videnskabelig betegnelse kaldes biosfæren, og rummer alt liv fra bunden af Marianergraven til jetvindene øverst i atmosfæren. Det er heri mennesket lever og henter sine ressourcer, og hvor det er tydeligt hvordan vi påvirker kloden. Den 3. dimension blotlægger det energimæssige kredsløb, og skaber ny læring for de besøgende.

Fakta
Helsingør Kraftvarmeværk er et nyt biomassebaserede kraftvarmeværk, hvor den nuværende turbine skal genbruges og kunne fungere med begge kedler. Den forventede anlægssum bliver på ca. 520 mio. kr. samlet, fordelt på ca. 110 mio. kr. til bygge og anlæg og ca. 410 mio. kr. til maskin- og elteknik. Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk skal være et fyrtårn for bæredygtig forsyning og skal stå færdigt i 2018.

Læs mere her.