C.F. Møller og Tredje Natur vinder konkurrencen om Fremtidens Sølund, der nu bliver hjem for flere generationer. Et af Danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter tegnes og realiseres nu i tæt samarbejde mellem arkitektkontorerne C.F. Møller og Tredje Natur, med C.F. Møller som totalrådgiver og Bascon, Transsolar og Smith Innovation som øvrige underrådgivere.

PRESSEMEDDELELSE 17. februar 2016

– Byggeriet af Fremtidens Sølund er noget af det mest visionære, der sker i København lige nu.
Så klar var meldingen fra bygherre KAB’s byggedirektør, Rolf Andersson, da den internationale projektkonkurrence på Fremtidens Sølund blev udskrevet i 2015.

Nu står C.F. Møller sammen med Tredje Natur, Bascon, Transsolar og Smith Innovation tilbage med det vindende forslag. Fremtidens Sølund bliver et samlet hus, der blander generationer sammen på en helt ny måde.

Generationernes Torv
En helt ny tilgang
Fremtidens Sølund byder på en enestående blanding af 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger inkl. 20 boliger for unge med autismespektrumsforstyrrelse, 20 seniorboliger, en daginstitution, tre mikrobutikker samt både offentlige og private parkeringsfaciliteter.

– Fremtidens Sølund bliver et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre. Først og fremmest er blandingen af boligtyper og beboere samt besøgende unik. Men samtidig bliver det et centralt forankringspunkt for udviklingen af hele Nørrebro, fortæller partner i C.F. Møller, Mads Mandrup Hansen, som sammen med sin partnerkollega Lone Wiggers har udviklet det vindende forslag.

– Projektet har et kæmpe potentiale som en urban offentlighedsgenerator, som vil tilføre området liv og stemning med sine mange beboere, sit personale og de mange gæster, der vil komme. De vil befolke området og skabe liv og bymæssig aktivitet døgnet rundt – både ud mod Københavns søer, men også ud mod Ryesgade, siger han.

Modelfoto

En kærlighedserklæring
Vinderteamets arkitekter består af C.F. Møller med over 90 års anerkendt erfaring i Danmark i tæt samarbejde med arkitektkontoret Tredje Natur, der til dagligt selv har base på Nørrebro.

– Teamets forslag er en kæmpe kærlighedserklæring til Nørrebros brokvarter og folkelighed. Vi har i konkurrencen ønsket at skabe rammerne for et livskraftigt generationsfællesskab, der oser af hjerterum og frodighed. Her vil alle aldre kunne inddrages i husets livsformer, og dét er i sig selv en både generøs og meget meningsfyldt vision at arbejde med, fortæller de ansvarlige partnere i Tredje Natur, Flemming Rafn Thomsen og Ole Schrøder.

BoligTagetagen

København sætter helt nye standarder
Både hos bygherren fra Samvirkende Boligselskaber v/KAB og lejerne fra Københavns Kommune og SAB er der stor glæde at spore ved udsigten til det projekt, der nu bliver til Fremtidens Sølund:
– Vi vil sætte helt nye standarder for plejeboliger, ungdomsboliger, børneinstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber. Men vi vil mere end det. Vi vil indfri vores ambition om at skabe byggerier, der kan fungere som rammer for generationsfællesskaber i byen, siger Vibeke Gravlund, projektleder fra KAB.
– Det skal være et sted, hvor ældre, seniorer, unge og børn ikke kun bor sammen, men supplerer og drager nytte af hinanden. Den mulighed får vi nu, siger hun.

Gangfællesskab
Modelplejecenter på nye måder

Det nye Sølunds primære funktion bliver de 360 plejeboliger. Derfor har projektet haft fokus på at skabe optimale forhold for ældre.
– Teknik, logistik, konstruktioner og indeklima skal koordineres og integreres med velfærdsteknologiske løsninger som eksempelvis dynamisk belysning. Vi skal skabe ordentlige og trygge rammer for hverdagen hos fire generationer, forklarer Anders Roslyng-Jensen, projektchef i Bascon, der har ansvaret for ingeniørfagene.

Netop de fire generationer spiller en stor rolle. Den tilgang er nemlig en ny måde at tænke helt nyt på:
i trivsel, velvære, tryghed og funktionalitet:
– Vi står over for en udvikling med stort fokus på at koble det urbane og bymæssige sammen på nye måder. Med Fremtidens Sølund skaber vi rammer for, at ældre med plejebehov får en helt ny måde at leve i samspil med andre generationer. Det skal sikre nye standarder for trivsel, velvære, tryghed og funktionalitet. Det hele bliver vendt på hovedet, forklarer Mads Mandrup Hansen, partner i C.F. Møller.

FAKTA
Fremtidens Sølund kommer til at bestå af 37.895 etagekvadratmeter byggeri og har en samlet anlægspris på omkring 1,1 mia. kroner. Byggeriet kommer til at ligge direkte ned til Sortedams Sø i København og får adresse på Ryesgade 20.

Følg med i projektet her: http://www.detnyesoelund.dk/

Vinderteamet var oppe imod totalrådgiver Henning Larsen Architects med underrådgivere Entasis, Schul Landskabsarkitekter og Søren Jensen, totalrådgiver Arkitema med underrådgiver Alectia samt totalrådgiver schmidt hammer lassen architects med underrådgivere Mangor & Nagel, Kristine Jensens Tegnestue, Balslev og Lyngkilde i konkurrencen.

Sølund

Yderligere informationer
Tredje Natur: Flemming Rafn Thomsen, founding partner, tlf.nr.: 4093 4309, frt@tredjenatur.dk
C.F. Møller: Mads Mandrup Hansen, partner, tlf.nr.: 2965 1123, mmh@cfmoller.com
Bascon: Flemming Correll Frank, afdelingsleder, tlf.nr.: 2779 0052, fcf@bascon.dk