TREDJE NATUR og COBE udvikler Sydlejren på Flyvestation Værløse. En vigtig milepæl er nået i udviklingen af helhedsplan for Sydlejren. Helhedsplanen for den 73 ha naturskønne Sydlejr er nu afleveret til Freja Ejendomme, der er projektets bygherre. Herefter skal Furesø byråd og kommune godkende helhedsplanen og udarbejde en rammelokalplan for området. Efter sommerferien fortsætter arbejdet med helhedsplanen, hvor detaljerne rettes til i henhold til en ny registrering af grunden og naturligvis de indkomne kommentarer. Samlet set rummer planen 430 nye boliger der byudvikles med naturen som omdrejningspunkt. 


HELHEDSPLANEN
Ved at gøre nye og eksisterende fællesskaber og naturoplevelser til afsæt for udviklingen af Sydlejren, har teamet udfordret og udformet de fysiske rammer, så de kan styrke sammenhængskraften på Flyvepladsen, Måløv og Jonstrup. Ambitionen er at skabe nye fællesskaber og tilbyde fremtidige beboere lokale mødesteder med mulighed for leg, idræt, samvær og naturoplevelser.

Helhedsplanen for Sydlejren er derfor udviklet med udgangspunkt i de eksisterende bygninger og strukturer, en sammenbinding af det grønne, en infrastruktur opbygget af en hovedfordelingsvej og en række shared space boligveje kaldet hhv. ”livrem og seler”. Dertil kommer de smukt varierede landskabelige karakter og herlighedsværdier i området. Dermed udspringer de enkelte boligområders egenart af den eksisterende bebyggelse, topografi og de landskabelige oplevelser på stedet.


VISION FOR FLYVESTATIONEN

Mere end noget andet rummer Sydlejren et uovertruffent potentiale til at skabe rammerne for kommende generationers enestående hverdagsliv. Det kulturhistoriske terræn og det helt særlige naboskab i Flyvestations Værløse tjener som afsæt til en landskabelig egenart og storyline, der vil drage besøgende og beboere fra hele regionen.

Sydlejren skal kunne tilbyde boliger med et udtalt landskabeligt og socialt tilsnit. Teamets forslag består helt enkelt i at tage nabo- og fællesskabet i Sydlejren alvorligt, og præsentere nye måder at bo tæt på. Det skal være muligt at bo i klynger med sine naboer, uden at man skal træde hinanden over tæerne. De største potentialer i området handler om omgivelserne, og især om at trække landskabet helt hen til den enkelte bolig.


ET REGIONALT CENTER MED ENESTÅENDE NATURVÆRDI

Sydlejren, den sydligste del af Flyvestation Værløse, ligger på kanten af ’den grønne kile’ mellem lang- og ringfingeren i Københavns historiske femfingerplan. Med placeringen på kanten af ’langfingeren’ er Sydlejren omgivet af by på den ene side og landskab på den anden. Det 73 ha store areal, som fra øst til vest måler omkring 1,5 km, ligger blot 23 km fra Københavns Rådhusplads.

Der er i dag over 1,8 mil. indbyggere i Hovedstadsregionen, og over de næste 10 år forudser Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), at yderligere 100.000 bosætter sig i regionen. Det vil på den ene side give et pres for at bygge boliger på de ubebyggede arealer rundt omkring i regionen, og på den anden side gøre behovet for grønne områder til den voksende befolkning større. Flyvestation Værløse er derfor et oplagt område at udvikle, og med sin mangfoldige og storslåede natur, og med nærheden til København, vil det blive et attraktivt byudviklings- og bosætningsområde.

Helhedsplanen er udført for Freja Ejendomme i ligeligt samarbejde med COBE som totalrådgiver. Der foregår opmåling og registrering i området mens planen er i intern kommentering i Furesø Kommune. Herefter skal planen tilpasses i september.

Læs mere hos Freja Ejendomme og Furesø Kommune