Med en rekordhøj stemmeprocent af arkitektforeningens medlemmer i København, er de fem nominerede værker til arkitekternes eftertragtede pris, Årets Arne 2021, fundet. I alt 26 værker, der dækkede bredden af realiseret arkitektur i hovedstaden i 2020 var indstillet.

Enghaveparken klimapark kæmper om prisen mod fire andre værker, hvor fællestrækket for dem alle er en historisk opmærksomhed, enten som restaurerings- og transformationsopgaver eller som nyfortolkning af kendte programmer.

“De fem nominerede værker tager på hver deres måde vare på det eksisterende. Resultatet af afstemningen peger på et aktuelt syn på arkitektens virkefelt og en ændring i værkopfattelsen. En arkitektur, der i højere grad bygger videre på og tager afsæt i det, der har været forinden. Det flytter opmærksomheden fra det spektakulære eller helstøbte til en mere processuel arkitektur forankret i tiden,” siger Morten Birk Jørgensen fra lokalledelsen i Arkitektforeningen København.

De nominerede værker er Enghaveparken Klimapark, BaneGaarden, Frihedsmuseet, Københavns Museum og Ørsted Haver.

Hovedprisen Årets Arne gives til opførte værker, der har løftet arkitekturen i hovedstadsområdet i det forgange år. Kåring af Årets Arne 2021 er planlagt til at finde sted sidst i januar 2021.

Enghaveparken – Klimapark
Arkitekt: TREDJE NATUR
Ingeniør: COWI
Bygherre: Københavns Kommune, HOFOR og Områdefornyelsen
Øvrige parter: PlatantEntreprenør: Hoffmann

Læs mere om projektet her.