TREDJE NATUR deltager for tiden i konkurrencen BETTER LIVING på Realdanias nye innovationsplatform. Hop ind og deltag i debatten om byen!

Se  projekterne uddybet her:
RESERVOIR | Byen skyller over!
I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd. Derfor foreslår vi en omdisponering af parkeringspladsen ved Dronningegården hvor der anlægges et vandreservoir der opsamler regnvand fra områdets mange karréer og samtidig holder byen fugtig i kommende tørkeperioder. Vandet indgår i beboernes husholdning og yder supportfunktion for områdets parker og træer. Varmeøeffekt, oversvømmelse og monofunktionalitet addresseres i ét greb, og skaber et rammeværk for Innosites mylder af gode idéer. Derved forædles boligsituationen for hundredevis af beboere og ikke mindst bylivsmæssigt er der noget helt nyt at opleve for tusindvis af årlige badelystne beboere, brugere og turister i området.

Projektet diskuteres på Innosite her.

GADERUM | Byen gror til!

I Skt. Kjelds Kvarter hersker der i dag enestående lav hastighed. Planlægningen har disponeret generøst og området imponerer ved sin homogenitet, spatiøse gader hvor man kan se langt og de tætte landsbylignende områder. Et befriende område at opholde sig i, hvor mulighederne stadig står åbne for nye tiltag. Vi foreslår en samlende strategi for kvarterets gaderum. Optimeres vejføringen efter gældende kommunale standarder opnås en potentiel gevinst i disponibelt gadeareal på 50.000m2, der kan gives tilbage til beboerne. Arealet kan omsættes til eksempelvis 1.500 nye privat- og nyttehaver efter samme princip som i Komponistkvarteret – et areal som potentielt sparer kommunen for 20% af de plejede asfalterede- og belagte arealer!Projektet diskuteres på Innosite her.