TREDJE NATUR er prækvalificeret til visionskonkurrence for PFA. Der skal skabes et nyt domicil på Københavns mest spektakulære byggegrund på spidsen af Redmolen i Nordhavnen.

På et team med Vilhelm Lauritzen og COBE skal TREDJE NATUR konkurrere mod danske og internationale teams ledet af Snöhätta, BIG, Lundgaard & Tranberg samt Henning Larsen.

PFA overvejer at flytte koncernens egne 1.200 medarbejdere de få hundrede meter fra selskabets nuværende domicil til det nye byggeri. Derved skabes der plads til, at PFA’s nuværende domicil kan moderniseres og udvikles til andre formål.

”Vi investerer massivt i udviklingen af Redmolen og området omkring Nordhavnen. Med et fremtidssikret og moderne domicilbyggeri på Redmolen kan vi selv være med til at understøtte udviklingen af området. Det vil styrke vores samlede investering i området,” siger direktør Michael Bruhn fra PFA Ejendomme, der understreger, at der ikke er taget nogen endelig beslutning i PFA endnu.

”Vi ser frem til PFA´s visionskonkurrence. Et kommende byggeri får stor synlighed i kraft af sin placering på Århusgadekvarterets yderste spids. Derfor er det glædeligt, at PFA har høje ambitioner for byggeriet og forstår vigtigheden af, at byggeriet skal være af absolut højeste kvalitet og bidrage positivt til området,” siger udviklings- og salgsdirektør i By & Havn, Michael Soetmann.

Den nye store domicilejendom skal bygges, så der sikres en god sammenhæng mellem byggeriet, resten af Redmolen og det nye kvarter. Også selve bygningen vil bidrage til at skabe åbenhed og sammenhæng – også for byens borgere. Det vil blandt andet ske ved, at byrummet og promenaden omkring bygningen samt op til 50 procent af stueetagen skal indrettes med udadvendte offentlige funktioner. De udadvendte funktioner og det omgivende byrum vil sammen med den formidable placering med udsigt mod Havneløbet og Øresund understøtte et rigt byliv og tiltrække mange besøgende.

Læs mere.